Spennende jobbmulighet ved Institutt for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold!

Undervisningsleder ved Institutt for ingeniørfag

Søknadsfrist: 28.08.2022

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.

Høgskolen er i positiv vekst og har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Digitalisering og samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv - både i utdanning og forskning.


Fra 1. august 2021 ble høgskolens fagmiljøer organisert i tre større fakultet med til sammen åtte underliggende institutter: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.


Ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi, Institutt for ingeniørfag, er det ledig 100% stilling som undervisningsleder.

Om instituttet

Institutt for ingeniørfag er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 430 studenter og 32 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelornivå i ingeniørfag innen maskin, bygg og elektro og på masternivå innen grønn energiteknologi. I tillegg tilbyr instituttet to forberedende kurs til ingeniørutdanningen (forkurs og realfagkurs). Nylig er innholdet i bachelorprogrammene revidert, og vi tilbyr ingeniørutdanninger med en tydelig bærekraftsprofil innenfor fagmiljøene Elektronikk og grønn energi, Bygg og miljø, og Digital konstruksjon og robotisering. Det er i studieløpet lagt opp til stor grad av prosjektbasert arbeid på tvers av emner og studieprogrammer og i tett samarbeid med ingeniørbedrifter i regionen. Mange av instituttets ansatte er tilknyttet forskningsgrupper og deltar aktivt i forskningsprosjekt sammen med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen

Vi er fortsatt i en spennende og fremtidsrettet utviklingsprosess, og søker nå etter deg som vil være med å videreutvikle ingeniørutdanningen til å fortsatt være regionens leverandør av godt kvalifiserte ingeniører til fremtidens arbeidsmarked. I samarbeid med instituttleder utvikler og drifter undervisningsleder instituttet på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger. Undervisningsleder rapporterer til instituttleder, og er del av instituttets ledergruppe. Undervisningsleder vil være en sentral støttespiller for instituttleder i planlegging, oppfølging og utvikling av undervisning og undervisningsrelaterte aspekter ved instituttet. Undervisningsleder vil i samråd med instituttleder få personalansvar for ansatte i et utvalg av fagmiljøene ved instituttet etter søkerens fagprofil.

Undervisningsleder ansettes på åremål for 4 år, med mulighet for videre ansettelse etter endt åremålsperiode ved søknad på stillingen. Ansettelse i stillingen er begrenset til totalt 12 år.

Ansvarsområde

Undervisningsleder har ansvar for at virksomheten innenfor sitt område drives i tråd med vedtatte strategier og mål gjennom:

 • å stimulere til høy kvalitet og gode faglige resultater både innen eget ansvarsområde og ved instituttet som helhet
 • å bidra til samhandling på tvers innenfor instituttet og fakultetet
 • motivere og følge opp instituttets ansatte
 • sikre at instituttet har en oppdatert og fremtidsrettet kompetanseprofil
 • bidra til å utvikle et positivt arbeidsmiljø
 • utarbeide individuelle arbeidsplaner og fordele oppgaver i nært samarbeid med instituttleder, prodekaner og emneansvarlige
 • sikre at instituttets faglige virksomhet er i tråd med vedtatte rammer for studieportefølje, budsjett og gjeldende kvalitetssystem

Undervisningsleder kan også gis ansvar for konkrete studieprogram ved instituttet, med oppgaver knyttet til:

 • samarbeid med studenttillitsvalgte
 • samarbeid med emneansvarlige, primært gjennom studieprogrammøter
 • kvalitetsarbeid på programnivå, koordinering av kvalitetsarbeid på emnenivå
 • ansvar for kvalitetssystemets studieprogramrapporter

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum på mastergradsnivå med relevans for instituttets fagområder
 • Erfaring fra undervisning eller undervisningsledelse fra ett av instituttets fagområder
 • God digital kompetanse og kunnskap om digitalisering av utdanning
 • Ledererfaring fra en kunnskapsorganisasjon vil være et fortrinn
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Hvem ser vi etter?

 • Du er en trygg og inspirerende leder som trives med operativ og strategisk undervisningsledelse, og å ha personalansvar i en kunnskapsorganisasjon
 • Du har erfaring fra, og brenner for, utvikling i en kunnskapsorganisjon
 • Du skaper begeistring og oppslutning om felles mål
 • Du er inkluderende og har utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er beslutningsdyktig, planmessig, fleksibel og tydelig

Vi tilbyr

 • lønn i stilling som 1206 Undervisningsleder, fra kr. 643 000,- til 817 000,- per år. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt for en prat om stillingen:

Har du spørsmål om rekrutteringsprosessen kan du kontakte:

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Sektor: Offentlig

Lederkategori: Leder

Sted: Kobberslagerstredet 5, 1671 Kråkerøy

Bransje: Barn, skole og undervisning, Forskning, utdanning og vitenskap, Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon: Ledelse

FINN-kode263966202

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS