Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver i avdeling Hørsel

Frist: 15.08.2018

Statped nord søker to rådgivere/seniorrådgivere, stillingene er faste. Kontorsted er valgfritt og kan være tilknyttet Bodø, Tromsø eller Alta. Avdeling hørsel har spisskompetanse innenfor hørselstap, og tilrettelegging av inkluderende læringsmiljø for barn, unge og voksne med nedsatt hørsel. Avdelingen har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne innen fagområdet i nært samarbeid med PPT, og andre fagpersoner i kommune/fylkeskommune. Systemarbeid er vektlagt i Statped.

Ønsker du å være med og videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer, så er du personen vi leter etter.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiverstillingen byr på mange og varierte arbeidsoppgaver: utredning/kartlegging, rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet
 • Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling gjennom kurs, opplæring, forelesninger og nettverksarbeid
 • Undervisning og praksisveiledning av masterstudenter etter avtale med universiteter og høgskoler
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid både innenfor- og på tvers av fagavdelinger i Statped
 • Du må kunne håndtere andre oppgaver innenfor avdelingens og Statped sitt ansvarsområde dersom det er aktuelt
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med høyere utdanning på Hovedfag/embetseksamen/mastergrad nivå innen Audiopedagogikk eller annen relevant spesialpedagogisk fordypning (eks.: språk/kommunikasjon, logopedi mm)
 • Grunnutdanning som barnehagelærer eller lærer
 • Arbeidserfaring og kompetanse fra praktisk jobbing i barnehage/skole/PPT med barn, unge og voksne innenfor fagområdet hørsel
 • Ferdigheter i tegnspråk vil være en fordelGod kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse
 • God prosesskompetanse
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel
 • God system- og forvaltningskunnskap
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • God digital kompetanse med ferdigheter i pedagogisk bruk av teknologi i læringsarbeid
 • Personlig egnethet
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • God til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Kreativ og initiativrik
 • Kvalitetsbevisst

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55-68, tilsvarer kr 480.600 - 607.700 brutto pr år
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Mentorordning i en oppstartsfase
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Marit H. Knudsen (Avdelingsleder)

Telefon: 975 04 805