Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor i filosofi

Søknadsfrist: 5. november 2018

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språkbestår av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 140 tilsatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

En fast stilling som førstelektor (SKO 1198) er ledig ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo er i ferd med å etablere «Filosofi og vitenskapene» (Philosophy and the Sciences) som et nytt tverrfaglig satsningsområde, med oppstart medio 2019. Målsetningen med satsningen er å knytte sterkere bånd mellom humaniora og naturvitenskapene ved å integrere teoretiske og metodologiske perspektiver og tilnærminger fra ulike vitenskapsfelt i både forskning og undervisning. Med denne satsningen ønsker vi å legge til rette for en toveis utveksling av kunnskap mellom humaniora og naturvitenskapene. Det gjelder særlig fagområdene lingvistikk, psykologi, biologi og livsvitenskapene, fysikk, informatikk og matematikk.

Den utlyste stillingen vil være direkte knyttet til Philosophy and the Sciences i prosjektperioden for (2019-2024), og ha et særlig ansvar for samarbeid med UiO:Life Science.

Den som tilsettes forventes å undervise innenfor prosjektet, bidra til organisering og koordinering av prosjektaktiviteter, videreutvikle samarbeidet med UiO:Life Science, veilede PhD-kandidater, delta i undervisningen på alle nivåer (inkludert Examen Philosophicum), og utføre administrative oppgaver ut fra instituttets behov. Den som tilsettes må ha kompetanse innen biologiens eller livsvitenskapenes filosofi og/eller moralske og politiske aspekter ved vitenskap.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. I prosjektperioden (2019-2024) vil undervisningsplikten reduseres svarende til administrativt arbeid utført for prosjektet. Etter avsluttet prosjektperiode vil den som tilsettes være en del av den regulære undervisningsstaben og undervise på Examen Philosophicum og filosofiprogrammet.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner i filosofi
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Evne til å bidra i undervisningen på Examen Philosophicum
 • Den som tilsettes må beherske norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon, med særlig vekt på søkernes virksomhet de siste fem år
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier, e.l. eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med tverrfaglig samarbeid og koordinering av tverrfaglig arbeid
 • evne til og erfaring med å jobbe i team

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Vi tilbyr

 • lønnstrinn 60-68 (524 200 - 607 700 pr år, avhengig av ansiennitet og kompetanse)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk til dosent på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • eventuell publikasjonsliste
 • Eksempel på skriftlig arbeid (maks. 7000 ord)
 • Beskrivelse av forsknings- og undervisningsinteresser med vekt på relevansen for prosjektet (maks. 4000 ord)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknad sendes gjennom Jobbnorge.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo og Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Professor Øystein Linnebo

For spørsmål rundt søknadsprosessen:personalkonsulent Julie Tøllefsen

Søknadsfrist: 5. november 2018

Søk på stillingen