Stilling:

Leder til informasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 15. november

Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, og forsker på kollektiv organisering og regulering, integrering og ekskludering i arbeidsmarkedet, kvalifisering og etter- og videreutdanning, bedriftsutvikling, fordelingspolitikk og velferdstjenester, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling. Vi holder til på Grønland i Oslo og har 80 ansatte hvorav fem er tilknyttet Informasjonsavdelingen.

Vi søker ny sjef til vår informasjonsavdeling. Dette er en utfordrende, meningsfull og morsom jobb i et velrennomert og utadrettet kompetansemiljø.

Hva skal du gjøre?

 • Du skal lede, koordinere og utvikle Fafos eksterne og interne kommunikasjonsarbeid.
 • Du har det strategiske ansvaret for forskningsformidling, innholdsproduksjon, visuell profil, drift og utvikling av nettsider og Fafos synlighet i sosiale medier.
 • Du skal bidra i gjennomføringen av Fafos faglige arrangementer.
 • Du, og resten av avdelingen, skal rådgi Fafos ledelse og forskere i kommunikasjonsfaglige spørsmål og mediehåndtering.

Hvem er du?

 • Du er samfunnsengasjert og har interesse for Fafos forskningsområder.
 • Du setter retning, gir trygghet og gode råd.
 • Du er oppdatert og engasjert i ny teknologi og digitale løsninger.
 • Du har relevant høyere utdanning, primært på masternivå. Solid erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har erfaring med kommunikasjonsarbeid i kunnskapsvirksomheter, gjerne som leder.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du mestrer både norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Hva tilbyr vi?

 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Et godt arbeidsfellesskap med Fafos dyktige forskere.
 • En informasjonsavdeling med fem faglig sterke, motiverte og selvdrevne medarbeidere.
 • Gode lønns-, tjenestepensjons- og forsikringsordninger.

Leder for informasjonsavdeling rapporterer til daglig leder og inngår i Fafos ledergruppe.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fafo legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Daglig leder Tone Fløtten, 416 95 724, eller
 • Assisterende daglig leder Anne Britt Djuve, 959 67 244

Søknad sendes på e-post til [email protected]

Søknadsfrist: 15. november