Stilling:

Assisterende fakultetsdirektør (Fakultet for teknologi og realfag)

Søknadsfrist 15. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som assisterende fakultetsdirektør ved Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det må også påregnes arbeid ved Campus Grimstad.

Fakultet for teknologi og realfag har ca. 300 tilsatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i 4 institutter.

Om stillingen, arbeidsoppgaver og ansvar

Stillingen som assisterende fakultetsdirektør er plassert i fakultetsadministrasjonen og skal rapportere til fakultetsdirektøren. Stillingen skal ivareta en del lederfunksjoner. Assisterende fakultetsdirektør deltar på ledermøter i fakultetet, på fakultetets administrasjonsmøter og vil være fakultetsdirektørens stedfortreder.

Følgende oppgaver tillegges stillingen:

 • organisasjonsutvikling, koordinering av administrasjonen og oppfølging av administrative systemer
 • HMS-oppgaver og personaloppfølging
 • koordinere høringer
 • internkommunikasjon
 • utvalgssekretær
 • bistå i økonomispørsmål
 • andre oppgaver pålagt av fakultetsdirektør

Kvalifikasjoner

 • det kreves høyere utdanning på masternivå
 • solid og relevant ledererfaring vil bli vektlagt
 • erfaring fra tilsvarende organisasjoner er en fordel

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig
 • stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1059 underdirektør, kr. 631 700-754 900 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Ved en mulig omorganisering i 2019 kan stillingens innhold og ansvar bli endret.

Søknaden

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15.08.18

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Web: www.uia.no

Søk stillingen