Stilling:

Universitetsdirektør

Søknadsfrist 18.10.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Universitetsdirektøren er UiOs øverste leder for den samlede administrative virksomheten og sekretær for universitetsstyret. Universitetsdirektøren har ansvar for å bidra til strategisk, målrettet og effektiv ledelse av universitetets administrasjon, sammenholdt med profesjonell understøttelse av UiOs kjernevirksomhet innenfor forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Rollen som universitetsdirektør innebærer et bredt og spennende ansvarsområde i møtet mellom politikk og administrasjon ved UiOs mangfoldige og faglig kompetente organisasjon. Sammen med den øvrige universitetsledelsen utgjør universitetsdirektøren toppledelsen ved UiO.

Universitetsdirektøren leder universitetets sentrale støttefunksjoner med oppgaver og tjenester innenfor et bredt administrativt nedslagsfelt, se https://www.uio.no/om/organisasjon/los/.

UiO står overfor viktige utviklingsprosesser også innenfor det administrative området. Universitetsdirektøren vil ha en sentral rolle i oppfølgingen av forventningene knyttet til bedre ressursutnyttelse, god ledelse av digitaliseringsprosesser og videreutviklingen av de administrative støttefunksjonene. Universitetsdirektøren har ansvar for den samlede økonomi- og virksomhetsstyringen ved UiO, er ansvarlig for det overordnede administrative utviklingsarbeidet ved UiO og skal i samråd med rektor iverksette styrets beslutninger.

Kvalifikasjoner

Vi søker en erfaren og dyktig leder med kompetanse innen strategisk ledelse, med omfattende erfaring fra ledelse av forvaltning og utvikling av administrasjon innenfor et bredt nedslagsfelt.

Aktuelle kandidater må kunne vise til gjennomføringsevne og dokumenterte resultater fra ledelse og endringsarbeid i komplekse kunnskapsorganisasjoner. Behovet for økt endringstakt i organisasjonen gjør at vi ser etter kandidater som har god forståelse for digitalisering og for de utfordringene UiO som virksomhet står overfor administrativt.

Det er nødvendig med god kunnskap om de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet. Den som ansettes bør ha god kjennskap til utdannings- og forskningssektoren. Det kreves høyere utdanning med minimum mastergrad, relevant ledererfaring og svært gode lederegenskaper.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som kommuniserer og samarbeider godt, er engasjert og tillitsskapende med stor arbeidskapasitet. Stillingen krever evne til å bygge relasjoner og skape samhandling på tvers av faglige grenser i en kompleks organisasjon med en mangfoldig kultur.

Vi tilbyr

Universitetsdirektøren tilsettes i åremålsstilling for en periode på seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere en periode etter kunngjøring. Stillingen lønnes i henhold til statens lederlønnsordning.

Andre opplysninger

Interessenter kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med ISCO Group ved Geir Fottland eller Beate Ottem Svanes på tlf. 22 06 87 00 eller [email protected]

Søknadsfrist: Snarest og senest innen 18. oktober 2018.

Trykk her for å søke stillingen (laste opp CV og søknad)

I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan opplysninger om søkeren etter søknadsfristen bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.