Ledig stilling ved SINTEF

Markedsdirektør / Forretningsutvikler EU (SINTEF Industri)

Søknadsfrist: 26.04.2019

Vi søker deg som ønsker å være navet mellom vårt unike kompetansemiljø og den internasjonale forskningsarena. EUs forskningsmarked er vår primære internasjonale forskningsarena. Her har vi allerede viktige posisjoner i sentrale teknologiplattformer. Du vil være vår ressurs i å videreføre og styrke disse fram mot kommende rammeprogram som for eksempel Horizon Europe med oppstart i 2021. Du vil også fokusere på økning av vårt prosjektvolum innenfor EU-samarbeidet. SINTEF Industri koordinerer for tiden 18 EU-prosjekter og deltar i tillegg som partner i hele 43 andre.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

SINTEF Industris viktigste markedssegment er innen landbasert prosess- og vareproduserende industri, petroleumsindustri, fornybar energi, bioteknologi og nanomedisin, og avanserte materialer.

Dine fokusområder og arbeidsoppgaver:

§ Sørge for at Instituttet beholder eksisterende og tar nye posisjoner i overgangen H2020 (FP8) -> Horizon Europe (FP9)

§ Bidra til posisjonering i relevante fora

§ Dialog med Forskningsrådet og de regionale EU-kontorene i Norge

§ Rådgivning om virkemidler og søknadsutvikling samt bruk av eksterne konsulenter

§ Gjennomføre analyser som beslutningsverktøy og som input til dialog med Forskningsråd, departementer og politikere

§ Analysere og utvikle presentasjonsmateriell til bruk i foredrag, møter, presentasjoner og kommunikasjonsmateriell

§ Jobbe tett med linjeledelsen og forskningsgrupper i ulike deler av SINTEF, motivere til søknadsinnsats, spesielt i de forskningsmiljø som har lite EU aktivitet

§ Oppdatering av instituttets EU strategi og portefølje-styring

Du må gjerne ha tidligere erfaring fra:

§ Arbeid i EU, Forskningsrådet, relevante departement

§ Forskningspolitikk og forskningsstrategiarbeid

§ Europeisk og nasjonalt virkemiddelapparat, og tilknyttet myndighetskontakt/industrikontakt/industrisamarbeid

§ Forvaltning av IPR

For oss er det viktig at du har:

§ Evne til strategisk arbeid med gjennomføringskraft

§ Evne til å se potensiale for industrielle innovasjoner

§ Evne til å koordinere og initiere aktiviteter på tvers av grupper

§ Gode kommunikasjonsegenskaper innen flere europeiske språk

§ Er selvstendig og initiativrik

Du har doktorgradskompetanse innen relevant fagområde, men lavere grad kan bli kompensert hvis du har betydelig relevant erfaring. Ditt arbeidssted vil være Oslo eller Trondheim etter eget ønske. En del reising må påregnes.

SINTEF tilbyr deg en meget attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. Her vil du oppleve et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og initiativ. Du vil få en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år. Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger gir deg den trygghet du fortjener. Som stiftelse har SINTEF ingen eksterne eiere. Det vil si ingen kan ta ut profitt av de verdiene din kunnskap og dine evner generere. Dette investerer vi tilbake til deg som ansatt for eksempel gjennom utdanningsprogrammer, laboratorier i verdensklasse og høyteknologisk utstyr. Dette beløper seg til over 1,3 milliarder kroner bare det siste ti-året. Alt for å gi våre ansatte mulighet til å være i faglig front, utnytte sitt potensial til vekst og videre utvikling.

Send søknad

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.sintef.no