Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Leder for digitale tjenester og samlinger - Universitetsbibliotekets (UB)

Søknadsfrist: 25.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på tre avdelingsbibliotek, avdeling for digitale tjenester og administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UiO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende i hvordan læringsformer og formidling ivaretas på nye arenaer.

Utvikling av UB for fremtiden

Om stillingen

Tilgang til informasjon, både trykt og digital, gis i økende grad gjennom digital infrastruktur. For at Universitetet i Oslo skal kunne styrke sin posisjon i toppsjiktet blant europeiske universiteter, må Universitetsbibliotekets (UB) samlinger, databaser og tjenester gi studenter og ansatte de beste muligheter til å studere, forske og videreutvikle sin forskning. Se UiOs strategi mot 2030 https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/ og UBs strategi https://www.ub.uio.no/om/strategi-plan-rapport/

Tverrfaglig samarbeid, digitale verktøy, vitenskapelig kommunikasjon og endringer i forskernes publiseringsmønstre stiller stadig nye krav til videreutvikling av UBs tjenestetilbud. For å møte dette, søker vi en ambisiøs og proaktiv leder med en helhetlig tilnærming til samlingsforvaltning og digitalisering ved UB.

En sentral oppgave blir å representere UB opp mot våre samarbeidspartnere. UB vil videreutvikle et allerede sterkt partnerskap med UiOs fakulteter, museer, Oslo Universitetssykehus (OUS) og andre aktører nasjonalt og internasjonalt. Det blir viktig å utvikle og synliggjøre UBs rolle innenfor tilgjengeliggjøring av samlinger, åpen forskning, kunstig intelligens, forskningsinfrastruktur, datahåndtering, systemforståelse og IT-styring.

Organisasjonen er i kontinuerlig endring, med økt samarbeid på tvers av fagmiljøer og enheter på UiO. Dette påvirker arbeidsprosesser og tjenesteutvikling til våre brukere og kan bety at stillingens innhold og ansvar kan endres.

Stillingen rapporterer til bibliotekdirektør, og du vil være sentral i den strategiske utviklingen av Universitetsbiblioteket.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utvikling av UBs digitale tjenester og samlinger
 • Bidra til strategisk ledelse og utvikling gjennom deltagelse i UBs ledergruppe
 • Arbeide tett med UiOs fagmiljøer i utvikling av UBs tjenester
 • Lede større og mindre prosesser og prosjekter
 • Representere UB i sentrale fora ved UiO, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til synliggjøring og profilering av UB internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til UH-sektoren er en fordel
 • Solid forståelse for digitalisering og teknologi
 • Relevant ledererfaring med personal- og fagansvar
 • Erfaring med strategiske oppgaver, gjerne på ledernivå
 • Erfaring med og forståelse for åpen forskning og digitale forskningsprosesser
 • Evne til å forstå UBs rolle i forskningsinfrastruktur
 • Gode kommunikasjonsevner. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunne vise til resultater innen fagområdene

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er utviklingsorientert og analytisk sterk. Du er visjonær og evner å bygge relasjoner og kommunisere med ulike brukergrupper på alle nivåer. Du er trygg, uredd, nysgjerrig og nytenkende i din tilnærming til arbeidsoppgaver og menneskene du skal lede.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på personlig egnethet i forhold til lederegenskaper, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Lønn som underdirektør SKO 1059 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 864 100 og kr 967 400 avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester og liste med 3 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

 • Bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig, tlf. 45 26 45 92
 • Liv S. Bøe, tlf 91 10 82 63 i Amrop Delphi
 • Kristin Høy Lian, tlf. 48 23 16 46 i Amrop Delphi

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS