Norsk senter for forskningsdata AS HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Avdelingsdirektør for IT og utvikling (saksnr. 202000437)

Søknadsfrist: 20.12.2020

Norsk senter for forskningsdata AS

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS er en nasjonal infrastruktur for forskning, eid av Kunnskapsdepartementet og lokalisert i Bergen sentrum. Oppdraget til NSD er å sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og forbedre mulighetene for empirisk forskning gjennom et bredt tilbud av data og støttetjenester. Vi har sterke fagmiljøer knyttet til personvern, datahåndtering, statistikk, programvareutvikling, kuratering og arkivering av data. Våre verdier er medvirkende, kunnskapsrike og nyskapende.

Om stillingen

NSD søker avdelingsdirektør for Avdeling for IT og utvikling.

Stillingen gir spennende muligheter for en strategisk og utviklingsorientert leder med kjennskap til forskningssektoren. Vi ser etter en trygg, tydelig og kompetent IT-leder som kan lede NSDs digitaliseringsprosess, engasjere og bygge partnerskap med nasjonale og internasjonale aktører. Ambisjonen om å skape verdier for NSD og resultater for sektoren står sentralt.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Avdelingen har p.t. 17 ansatte, hovedsakelig erfarne utviklere. Avdelingen leverer løsninger til NSDs fagtjenester til sektoren og har oppgaver og ansvar i infrastrukturprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Videreutvikling av våre digitale arbeidsprosesser og digitale plattformer har høy prioritet.

Klientdriften ved NSD er outsourcet til ekstern leverandør. NSD har etablert IT-plattform og utviklerplattform hos skyleverandør og det pågår et arbeid med etablering av skybasert data/metadataplattform for dataene vi forvalter.

I vinter vedtar NSD ny strategi, og det kan komme endringer i organisasjonen og i stillingens ansvar som følge av dette.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for strategisk retning og utvikling.
 • Videreutvikle NSDs kapasitet på utvikling og innovasjon.
 • Videreutvikle og forvalte NSDs skybaserte infrastruktur, utvikler- og dataplattformer.
 • Informasjonssikkerhet.
 • Legge til rette for god faglig utvikling blant medarbeiderne.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må fortrinnsvis ha:

 • IT-faglig bakgrunn.
 • God kjennskap til sektoren.
 • Ledelseskompetanse.
 • God forståelse av digitaliseringsprosesser.
 • God forståelse av og erfaring fra informasjonssikkerhetsarbeid.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Relevant høyere utdanning.

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og har gjennomføringsevne.
 • Du er inkluderende og har evne til å oppnå resultater i samarbeid med andre.
 • Du er opptatt av å utvikle medarbeidere og gir medarbeidere ansvar og tillit.
 • Du er trygg i lederrollen og legger vekt på kommunikasjon internt og eksternt.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen rettes til vår:

 • Rådgiver Rune Bruket i Visere på telefon 97 13 84 23

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS