SPENNENDE JOBBMULIGHET I Smittevern VED FOLKEHELSEINSTITUTTET FHI!

Avdelingsdirektør for smittevern og beredskap

Søknadsfrist: 17.02.2022

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vil du løfte smittevernfeltet og drive fram vår utbruddshåndtering og beredskap?

Folkehelseinstituttet søker ny avdelingsdirektør for smittevern og beredskap. Vi søker deg som vil bidra til å løfte avdelingens leveranser innen overvåking, rådgivning, beredskap, utbruddshåndtering og forskning. Avdelingen har ansvar for overvåkning, forebyggende smittevernrådgiving og forskning for en rekke sykdommer, etterforskning av utbrudd av smitte fra mat, vann og dyr og helsetjenesteassosierte infeksjoner, samt overvåkning av resistens overfor antimikrobielle midler og skadedyrkontroll.

Avdelingen er tillagt hovedansvar for koordinering av Folkehelseinstituttets operative beredskap på B-området (biologisk beredskap) og har vært helt sentral i håndteringen av Covid-19-pandemien. Videre har avdelingen ansvar for utbruddsberedskap og er kontaktpunkt for nasjonale (VESUV) og internasjonale varslingssystemer (IHR/EWRS). I tillegg gir avdelingen råd og gjør vurderinger basert på data fra relevante mikrobiologiske referansefunksjoner, er pådriver for «Én-helse»-tilnærming og arbeider med antimikrobiell resistens (AMR). Fagområdet har stor interesse for storsamfunn og media, både i krise og utenfor krisetid.

Som avdelingsdirektør vil du både sikre håndtering av løpende oppgaver og drive fram utvikling innen overvåkning, rådgivning, beredskap, utbruddshåndtering og forskning. Gjennom dette vil du bidra til at instituttet er ledende på alle prioritere områder og at vi er en konstruktiv samarbeidspartner og drivkraft nasjonalt og internasjonalt. Dette krever kontinuerlig forbedring av metoder og prosedyrer og god koordinering mot øvrige avdelinger og eksterne, både nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingsdirektøren vil inngå i områdeledelsen. Avdelingsdirektøren vil ha fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen og rapportere til områdedirektøren. Mediehåndtering og kommunikasjon vil også være en viktig oppgave som vil ligge til stillingen.

Avdelingen består i dag av fem seksjoner, rundt 100 medarbeidere og er en del av område for smittevern. Området er det største av fem områder ved Folkehelseinstituttet og arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av særlig biologiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning og globalt samarbeid og utvikling på smittevernfeltet er viktige leveranser for området.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjonalisere Folkehelseinstituttets og områdets samfunnsoppdrag til konkrete mål og resultater for avdelingen.
 • Sikre god og effektiv drift av avdelingen og drive fram utvikling innen avdelingens ansvarsområder, inkludert overvåkning, rådgivning, beredskap, utbruddshåndtering og forskning.
 • Dette gjøres blant annet gjennom å utøve fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen.
 • Sikre god og åpen kommunikasjon både i media og andre kanaler.
 • Delta i områdeledelsen og bidra til helhetlig ledelse av området, samt være leder for 5 seksjonsledere
 • Sikre godt samarbeid med interne og eksterne partnere, samt oppdragsgivere
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø samt faglig utvikling av avdelingen og medarbeiderne

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen medisin, helsefag, veterinærvitenskap, naturvitenskap, eller annet relevant fagfelt
 • Doktorgrad og forskningserfaring
 • Relevant arbeidserfaring
 • Ledererfaring og helst erfaring med personalledelse i større enheter
 • God kjennskap til både fagfeltet smittevern og praktisk smittevernarbeid er ønskelig, inkludert kjennskap til utviklingen på disse feltene nasjonalt og internasjonalt
 • Godt nettverk og god kjennskap til relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Stor interesse for ledelse og evne til å vise engasjement i lederrollen
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med og forståelse for mediehåndtering og medias rolle
 • Evne til å håndtere mange oppgaver samtidig
 • Evne til å håndtere kriser og stressede situasjoner

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et sterkt fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Stilling som avdelingsdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Webcruiter-ID: 4468751183

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS