Stilling:

Samfunnsviter med kvantitativ kompetanse

Søknadsfrist 1. september

CICERO Senter for klimaforskning har ledig en fast stilling som seniorforsker/forsker. Vi søker en samfunnsviter med kompetanse innen kvantitativ metode, og som har interesse for å arbeide med tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslipp i Norge. Den som tilsettes skal blant annet utvikle og involveres i prosjekter som søker å forstå hva som kan motivere befolkning og næringsliv til mer klimavennlige handlinger, beregne effekter av ulike klimapolitiske virkemidler, og utforske konkrete og gjennomførbare løsninger som kan ta oss i retning av lavutslippssamfunnet. Både tverrsektorielle og mer sektorbaserte studier er aktuelle.

Vi søker i utgangspunktet etter en person med seniorkompetanse og dokumentert erfaring med å lede og utvikle egne prosjekter. Vi åpner likevel for at mindre erfarne kandidater kan søke dersom andre kvalifikasjoner tilsier det. Personen som blir tilsatt vil inngå i tverrfaglige team med utstrakt prosjektsamarbeid, og vil få store muligheter til å utvikle egne prosjektideer og fagområde.

CICERO

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene. CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 80 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

Vedkommende må ha kompetanse innen kvantitative analyseteknikker, surveyundersøkelser, og gjerne bruk og kopling av ulike former for registerdata. Vi ser for oss at det i første rekke er aktuelt å tilsette en person med kompetanse fra samfunnsøkonomi, sosiologi, psykologi, samfunnsgeografi eller statsvitenskap, men andre samfunnsvitenskapelige fagkombinasjoner kan også være aktuelle.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå/doktorgradsnivå med meget gode resultater
  • Erfaring med prosjektledelse og prosjektutvikling
  • God arbeidskapasitet
  • Evne til å arbeide selvstendig og ha interesse for tverrfaglige problemstillinger
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig svært godt, da arbeidet blant annet vil innebære utforming og analyser av norske survey- og intervjudata, samt kontakt med norske brukermiljøer
  • Gode kommunikasjonsevner i skriftlig og muntlig akademisk engelsk
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

CICERO tilbyr et godt arbeidsmiljø med om lag 50 forskere med bred tverrfaglig bakgrunn i blant annet samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap og flere disipliner innenfor naturvitenskap.

CICERO tilbyr gode muligheter for tverrfaglig samarbeid, men det legges også stor vekt på å utvikle hver enkelt forskers interesser og kompetanse. CICERO er aktivt med i internasjonalt samarbeid gjennom et bredt kontaktnett.

Annen informasjon:

• CICERO er IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen• CICERO holder til i moderne lokaler i Forskningsparken i Oslo• Pensjonsordning i Statens pensjonskasse• Lønn etter kvalifikasjoner innenfor CICEROs lønnssystem• Tiltredelse så snart som mulig.

Mer informasjon om CICERO: www.cicero.uio.no

Søknad, CV, karakterutskrifter/vitnemål og eventuelle attester må sendes inn elektronisk via vårt søknadssystem. Søknadsfrist: 1. sept. 2018. Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristens utløp.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Søk på stillingen her