CICERO Senter for klimaforskning har en ledig spennende stilling!

Samfunnsøkonom

Søknadsfrist: 08.11.2021

CICERO Senter for klimaforskning

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene.


CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 90 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

CICERO søker økonom med kompetanse på klima- og/eller energiomstilling

Om stillingen

CICERO Senter for klimaforskning har ledig en fast stilling som seniorforsker med økonomisk utdanning. Vi søker en person med kompetanse innen klima-, miljø- eller energiøkonomi. Vi søker fortrinnsvis etter en person med doktorgrad og noen års erfaring med anvendt forskning og/eller utredningsarbeid.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal blant annet involveres i prosjekter som analyserer tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og bidra til omstillingen til et lavutslippssamfunn. Personen skal utvikle nye prosjekter som utforsker konkrete og gjennomførbare klimaløsninger, gjerne med koblinger til flere bærekraftsmål og fordelingseffekter. Aktuelle tema kan være karbonfangst og –lagring, grønn skipsfart, hydrogen eller innovasjon og næringsutvikling. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen for klimaøkonomi under ledelse av Steffen Kallbekken, men du vil også jobbe på tvers av forskningsgruppene ved CICERO og få store muligheter til å utvikle egne prosjektideer og fagområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i økonomi med gode resultater og sterk metodekompetanse
 • Kompetanse innen klima- og energiomstilling
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektutvikling fra forsknings- og/eller utredningsarbeid
 • Solid publikasjonsliste innen relevante tema
 • Gode kommunikasjonsevner i engelsk og i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk), skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Erfaring med prosjekter og søknader med involvering av brukerpartnere
 • Evne til å arbeide selvstendig og ha interesse for tverrfaglige problemstillinger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

CICERO tilbyr

 • Anledning til å jobbe med verdensledende forskere i den internasjonale forskningsfronten
 • Å arbeide med vår tids største utfordring
 • Å bidra til å utvikle et spennende fagfelt ved CICERO
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter kvalifikasjoner innenfor CICEROs lønnssystem
 • CICERO er IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen
 • Tiltredelse så snart som mulig

Spørsmål om stillingen

Mer informasjon om CICERO: www.cicero.oslo.no

Slik søker du

Søknad, CV, karakterutskrifter/vitnemål og eventuelle attester sendes inn elektronisk via vårt søknadssystem.

Søknadsfrist: 8.november 2021.

Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristens utløp. Kvinner oppfordres til å søke.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS