Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Rådgiver (Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering)

Søknadsfrist: 12.05.2019

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er det i perioden 01.09.19-30.06.20 ledig et 100 % midlertidig engasjement som rådgiver med mulighet for forlengelse.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte

campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til Seksjon for internasjonalisering. Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Arbeidssted er campus Ringerike. Ivaretakelse av oppgaver som går på tvers av USNs 8 campus og noe reise mellom campusene må påregnes. Noe reisevirksomhet i inn- og utland forøvrig må også påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Under stillingen ligger oppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde; internasjonalisering av studier, mobilisering til deltakelse i programmer for ekstern finansiering og forvaltning av USNs deltakelse i Erasmus+ mobilitetsprogram er blant de viktigste oppgavene:

 • Administrering og oppfølging av Erasmus+ mobilitetsprogram med ansvar for søknad om midler og rapportering til Diku. Saksbehandling og oppfølging av søknader om Erasmus+ mobilitetsmidler fra studenter og ansatte ved USN.
 • Markedsføring av studie/praksismobilitet i utlandet, motivering og veiledning av studenter ved campus Ringerike, utvikling og vedlikehold av informasjon om utvekslingsopphold på USNs websider og gjennom sosiale medier. Behandling av søknader om utveksling og oppfølging av studentene før, under og etter utenlandsoppholdet.
 • Behandling av søknader til USNs internasjonale sommerskoler, praktisk oppfølging og planlegging av sommerskoleavviklingen.
 • Internasjonalt nettverksarbeid, markedsføring av høyskolens engelskspråklige utvekslingstilbud og generell oppfølging av høyskolens internasjonale samarbeidspartnere.
 • Oppfølging av søknader om utveksling fra studenter ved USNs internasjonale partnere, organisering av mottak og orientering i samarbeid med fagmiljøer og administrasjon ved campus Ringerike.
 • Bistand til fagmiljøene i utforming av søknader om midler til mobilitet og internasjonale prosjekter, samt annet arbeid knyttet til internasjonaliseringsvirksomheten kan bli pålagt.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå.
 • realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • internasjonal erfaring gjennom utenlandsopphold i forbindelse med arbeid eller utdanning.
 • relevant saksbehandlererfaring
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Språkkunnskaper utover norsk/engelsk vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra internasjonaliseringsarbeid fra utdanningssektoren vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra arbeid med digitale søknads- og rapporteringssystemer kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og resultatorientert
 • evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som rådgiver (stillingskode 1434) lønnes fra kr 480 600 – 576 100 per år. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef for internasjonalisering Heidi Tovsrud Knutsen, tlf. 400 46 917

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen