Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Seniorrådgiver - rektors stab

Søknadsfrist: 03.05.2019

Om stillingen

USN er resultatet av to fusjonsprosesser og et målrettet kvalitetsutviklingsarbeid som har gitt universitetsstatus fra våren 2018. Virksomhetens størrelse, organisasjonsmodell og utviklingsbehov stiller store krav til samordning og styring. I den forbindelse arbeider rektors stab med videreutviklings av helhetlig modell for virksomhetsstyring. Tilknyttet rektors stab er også en rekke institusjonelle utviklingsprosjekt. Naturlig avgang og omplasseringer har redusert kapasiteten i stab og medført at viktige utviklingsprosesser ikke har tilstrekkelig tempo. Det kunngjøres derfor ledig fast 100% stilling som seniorrådgiver. Nærmeste leder er rektors stabssjef.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Innehaver av stillingen må påregne å bidra i prosesser på alle USN sine studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark. Aktuelle kandidater må derfor påregne en del reisevirksomhet. Hovedarbeidssted etter avtale.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • prosjekt- og prosessledelse
 • sekretariatsarbeid / ledelse f.eks. knyttet til arbeidet med årsrapport for USN
 • utrednings- og analyseoppgaver på vegne av institusjonene og tilhørende enheter
 • utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og øvrig saksbehandlingsoppgaver mv.
 • stillingen vil over tid kunne tillegges flere oppgaver knyttet til videreutvikling av virksomhetsstyringen avhengig av kompetanse/egnethet og motivasjon
 • praktiske arbeidsoppgaver som ligger til rektors stab

Kvalifikasjoner

 • utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå
 • realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • relevant saksbehandlererfaring og omfattende relevant fagadministrativ erfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper
 • god organisasjonsforståelse og sektorerfaring

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som har gode samarbeidsevner, samtidig som en evner til å arbeide selvstendig og målrettet. Arbeidsoppgaver tillagt stillingen krever en ryddig og strukturert arbeidsform, gode strategiske og analytiske evner. Motivasjon for oppgavene, stor arbeidskapasitet og ønske om resultatoppnåelse er viktige egenskaper for vår kandidat.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (stillingskode 1364): NOK 524 200 – 695 500. I helt særskilte tilfeller kan høyere lønn og annen stillingskode vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Stabssjef Per Eirik Lund, tlf. 31 00 86 36 / 404 48 191

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalkonsulent Simen Strømmen, [email protected].

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen