Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Supportkonsulent

Søknadsfrist: 25.04.2019

IT avdelingen har ledig stilling som Supportkonsulent

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved seksjon for IT-support er det ledig en 100 % fast stilling som supportkonsulent. Hovedarbeidssted er Campus Kongsberg, men det må regnes med noe reisevirksomhet mellom USN sine 8 studiesteder. Seksjon for IT-support leverer IT-support tjenester til studenter og ansatte ved USNs åtte studiesteder og til USNs nettstudenter. Supportkonsulenten vil arbeide i team med medarbeidere i seksjon for IT-support og samhandle med øvrige IT-medarbeiderne på IT-avdelingen. Supportkonsulenten vil ha en sentral rolle for mottak, registrering og å løse IT-support saker fra sluttbrukere via de til enhver tid tilgjengelige support kanaler

Arbeidsoppgaver

Som supportkonsulent vil dine arbeidsoppgaver være:

 • mottak og registrering av IT-supportsaker fra studenter og ansatte på USN via de til enhver tid tilgjengelige support kanaler
 • kategorisere, feilsøke og løse saker
 • ha løpende kontakt med sluttbruker, med informasjon om status og fremdrift i innmeldte saker
 • kommunisere med øvrige IT-medarbeidere på IT-avdelingen for å løse IT-support saker
 • bidra til utvikling og publisering av opplæringsmateriell, IT-dokumentasjon og informasjon, i samarbeid med informasjonsansvarlig ved seksjon for IT-support
 • supportoppgaver tilknyttet Institutt for optometri og synsvitenskap ved Campus Kongsberg
 • følge opp IKT-servicefag - lærlinger ved Campus Kongsberg
 • varemottak IT-relatert utstyr

Kvalifikasjoner

 • det søkes primært etter en medarbeider med god forståelse for bruk av IKT.
 • det kreves utdanning fra universitet eller høgskole på minimum tilsvarende bachelornivå, eller fagbrev i IKT-servicefag.
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • kunnskap om den teknologi som USN bruker
 • erfaring, interesse og helhetlig forståelse for fagområdet
 • kunne jobbe strukturert og systematisk, både selvstendig og i team
 • løsningsorientert
 • gode pedagogiske evner
 • interesse for teknologi og mennesker
 • evne til å prioritere og strukturert i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som konsulent (stillingskode 1065) lønnes i LR 17, kr. 381 100 - 435 500 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef for IT-support Oddgeir Sjøtveit, tlf. 476 20 978 eller epost: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen