Stilling:

Studieveileder

Søknadsfrist 23.02.2019

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig.


Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.

Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN sine ansatte utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Handelshøyskolen ved campus Ringerike har ledig vikariat som Studieveileder.

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen er det ledig 80 - 100 % vikariat som studieveileder. Stillingen er ledig i ett år fra ansettelsestidspunkt.

Nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Stillingen er tilknyttet Institutt for økonomi, markedsføring og jus. Hovedarbeidssted er for tiden campus Ringerike. Noe reisevirksomhet til øvrige campus må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning ovenfor fakultetets studenter, herunder bl.a. orientering om emnevalg, oppfølging av studieprogresjon, veiledning ift studiehverdag/mestring, tiltak for forhindre frafall, fritaksvurderinger, innpasninger og permisjoner.
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer
 • Vitnemålsproduksjon
 • Informasjonsarbeid overfor studenter og ansatte, bl.a. i forbindelse med studiestart og andre arrangementer
 • Ansvar for arrangementer i forbindelse med studiestart, f.eks klassemottak, sosiale samlinger m.v.
 • Bistå med ulike utredningsoppgaver
 • Bistå i arbeid med opprettelse og revisjon av studie- og emneplaner
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata
 • Sekretær for programutvalg
 • Bidra med tilrettelegging for studenter med særskilte behov
 • Være kontaktperson for utarbeiding av tekster til studietilbudssidene til kommunikasjons og markedsavdelingen innenfor «sine» studietilbud.
 • Bistå internasjonal seksjon med ut- og innveksling av studenter

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • relevant saksbehandlererfaring
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper og systemforståelse, deriblant kjennskap til FS og Public 360 er ønskelig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet, løsningsorientert og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som førstekonsulent (SKO 1408): NOK 403 200 - 464 800 per år eller seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 456 900 - 555 100 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Erik Aarnes , tlf 35 95 27 05 / 91 60 92 76.

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Wigdis Nygren Nordhus, tlf. 31 00 94 09.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Handelshøyskolen, campus Ringerike

Se gjerne en kort video fra campus Ringerike.

Ringerike kommune er et eldorado for deg som liker å fiske, padle, sykle, titte på fugler og bade med flotte strender langs Mjøsa, Randsfjorden, Einafjorden og Tyrifjorden. Eller hva med å vandre i skogene eller spenne på deg skiene for en herlig naturopplevelse.

Ringerike ligger i den østlige delen av Buskerud fylke og Hønefoss som største tettsted ligger få minutter unna campus. Her har du nok av utesteder å velge mellom.

Søk på stillingen