Stilling:

Stilling ledig som nasjonal ekspert i Europakommisjonen, Brussel

Søknadsfrist 25.02.2019

Diku

Norge har gjennom EØS-avtalen muligheten til å sende norske nasjonale eksperter til


Europakommisjonen og EUs byråer. En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra nasjonalforvaltning for en periode på to, inntil tre år. For å kvalifisere som søker må kandidaten ha minst 3 års relevant erfaring fra lignende arbeid og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse. Ordningen er et viktig virkemiddel i Norges EU-arbeid.

Det er ledig et engasjement i 100 % stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for utdanning, kultur, ungdom og sport (DG EAC), Enhet A4 – Kunnskapsbasert politikkutvikling og evaluering.

Enhet A4 er ansvarlig for utvikling av statistikk, analyser, studier og undersøkelser på utdanningsområdet.

Engasjementet er på 2 år med mulighet for ett års forlengelse inntil 3 år, som er ønsket engasjementstid. Arbeidsstedet er Brussel. Tiltredelse i august/september 2019.

Oppgaver

Den nasjonale eksperten skal behandle oppgaver som i hovedsak skal bidra til å monitorere og følge opp utdanningssystemer innen det strategiske rammeverket Europa2020 og Utdanning og opplæring 2020 (ET2020), samt de etterfølgende strategiene som trer i kraft 2021. Stillingen vil omfatte arbeid med EUs publikasjon "Education and Training Monitor", koordinere og følge opp analyser fra internasjonale undersøkelser i utdanning som PISA, PIAAC, TALIS m.fl. Videre omfatter stillingen tett dialog med kunnskapsleverandører til DG EAC som JRC, Eurostat, CEDEFOP, OECD, UNESCO og Europarådet. Stillingen medfører oppfølging av EUs indikatorer på utdanningsfeltet, samt å bidra til å tilrettelegge for at nye indikatorer blir vedtatt når de nye strategiske rammeverkene blir implementert fra 2021.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Stilling i offentlig sektor i minimum 12 måneder før utsendelse
 • Gode kunnskaper om EU generelt og EUs arbeid innen området utdanning
 • Kjennskap til kvantitative metoder
 • Kjennskap til indikator- og statistikkarbeid
 • Gode analytiske evner og saksbehandlingserfaring
 • God forståelse av koblingen mellom forskning og politikkutvikling
 • Meget gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)
 • Kunnskaper i fransk og/eller andre europeiske språk er en fordel
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • Tilpasningsdyktig, fleksibel, initiativrik,
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår

Det tilbys en spennende arbeidssituasjon i et internasjonalt miljø.

Generelle betingelser

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ samt utenlandstillegg i hht Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten. Pensjonstilskudd på 2 % til Statens pensjonskasse. Lønn og tillegg betales av norske myndigheter. Europakommisjonen har instruksjonsmyndighet over den som blir tilsatt.

Nyttige websider

EFTA-sekretariatet:

http://www.efta.int/eea/efta-national-experts

EU-delegasjonen:

http://www.eu-norge.org/Norges_forhold_til_EU/deltakelse/eksperter/htm

Oppføring på offentlig søkerliste

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette grunngis. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge, jfr. Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet, tlf. 93 00 33 62

For andre henvendelser kontakt Grethe Isdahl, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, tlf. 41 63 95 59.

Søk på stillingen