LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fast stilling som kontaktbibliotekar - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 09.12.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge har 42 ansatte fordelt på åtte studiesteder. I Vestfold er det ti ansatte i biblioteket og nærmeste overordnede er bibliotekleder i Vestfold. Biblioteket har gode lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge, campus Vestfold er det ledig Fast stilling som kontaktbibliotekar

Om stillingen

Ved universitetsbiblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold er det fra 01.01.2021 ledig 100 % fast stilling som førstebibliotekar/universitetsbibliotekar.

Vi søker deg som har erfaring fra og som trives med undervisnings- og formidlingsaktiviteter. Du har erfaring fra veiledning av forskere og masterstudenter og systematiske søk/review. Du bør også være opptatt av å videreutvikle universitetsbiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling.

Stillingen inngår i et team som har ansvar for bibliotektjenester til Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Oppgaver innen undervisning, veiledning, kunnskapsbasert praksis og litteratursøk er sentralt. Teamet arbeider tett med fakultetet, og bibliotekundervisning er fastsatt i emneplaner på flere studier. Du må også delta i ulike driftsoppgaver i biblioteket.

Arbeidsoppgaver vil kunne endres som følge av endringer i organisasjon eller tjenestetilbud.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som førstebibliotekar kreves relevant norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Den som ansettes kan pålegges bibliotekfaglig etterutdanning.

For ansettelse som universitetsbibliotekar kreves det utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende masternivå. Utdanningen bør fortrinnsvis inneholde en bachelorutdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap. Det er ønskelig at masterutdanningen er innenfor et relevant fagområde.

Kandidater med bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap uten masterutdanning, men med solid realkompeanse vil kunne tilsettes som spesialbibliotekar.

I tillegg kreves det:

 • erfaring fra fag- og forskningsbibliotek
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IKT-kunnskaper med kjennskap til biblioteksystemer og elektroniske medier

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Erfaring fra utviklingsarbeid.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Vilje til faglig utvikling.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

 • Stilling som førstebibliotekar (stillingskode 1200) lønnes mellom kr. 545 300 – 708 000.
 • Stilling som universitetsbibliotekar (stillingskode 1199) lønnes mellom kr 498 800 – 630 500.
 • Stilling som spesialbibliotekar (stillingskode 1515) lønnes mellom kr 466 500 – 566 700.

Innplassering i stillingskode vil være avhengig av medarbeiderens kvalifikasjoner og kompetanse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS