Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket er det fra 01.04.2020 ledig fast 100 % stilling som spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar. Hovedarbeidssted er Porsgrunn.

Universitetsbiblioteket har ca. 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. I Porsgrunn er det 5 stillinger i biblioteket, og nærmeste overordnede er bibliotekleder i Porsgrunn. Biblioteket har gode lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Vi søker en person som trives med mange baller i luften på en gang, liker undervisnings- og formidlingsaktiviteter, har god kunnskap om digitale tjenester, har interesse for systemer og som vil være med på å videreutvikle universitetsbiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • undervisning, veiledning og forskerstøtte
 • kontaktbibliotekar mot et av fagmiljøene i Porsgrunn
 • delta i relevante arbeids- og prosjektgrupper på tvers av campusbibliotekene
 • skranke- og publikumsoppgaver
 • ulike bibliotekfaglige oppgaver og løpende driftsoppgaver i biblioteket

Arbeidsoppgaver vil kunne endres som følge av endringer i organisasjon eller tjenestetilbud.

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap på minimum bachelornivå. Dersom søker i tillegg til har hovedfag/mastergrad kan det vurderes tilsetting som universitetsbibliotekar
 • bibliotekerfaring er en fordel, gjerne fra fag- og forskningsbibliotek
 • undervisnings- og veiledningserfaring er ønskelig
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper med kjennskap til biblioteksystemer og digitale ressurser

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • fleksibilitet, serviceinnstilling samt evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsområder
 • vilje til faglig utvikling
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som spesialbibliotekar (stillingskode 1515) lønnes fra kr 464 000 - 563 700. Stilling som universitetsbibliotekar (stillingskode 1199) lønnes kr 479 600 - 615 900. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Bibliotekleder Bente Aastad tlf. 47668345 eller
 • Biblioteksjef Ellen Hermanrud tlf. 92897058

For spørsmål om søknadsprosessen kan personalkonsulent Cathrine Haugen Fagerli, [email protected] kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen