Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Spesialbibliotekar digitale pensumlister

Søknadsfrist: 22.11.2019

Universitetsbiblioteket søker etter Spesialbibliotekar digitale pensumlister

Om stillingen

Universitetet i Stavanger skal starte med digitalt pensumlistesystem. Vi søker nå etter spesialbibliotekar med ansvar for å starte opp,implementere og drifte systemet. Stillingen er ledig fra 1.1.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Den som ansettes vil være knyttet til Universitetsbiblioteket, Avdeling for ressurser.

Hovedoppgaver

 • ansvar for å sette i gang, implementere og drifte et digitalt pensumlistesystem, som innebærer:
  • registrere og rette pensumlister
  • utarbeide rasjonelle rutiner, gode tjenester og veiledninger
  • veilede og lære opp ansatte i systemet
  • holde seg oppdatert om nye versjoner og foreta forbedringer av systemet
 • publikumsarbeid og veiledning fra bibliotekets skranke
 • delta i utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må:

 • ha minimum bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, eller tilsvarende relevant utdanning
 • ha god katalogiserings- og referansehåndteringskompetanse
 • kunne undervise/veilede på norsk og engelsk
 • ha god systemforståelse og IT-kompetanse

Videre legges det vekt på at den som ansettes er:

 • selvstendig og har stor gjennomføringsevne
 • god til å skape relasjoner og nettverk
 • positiv, serviceinnstilt, engasjert og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.205, kode 1515, kr 497.000-534.000 bto pr år
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetsbiblioteket har få menn i medarbeidergruppen og oppfordrer derfor menn til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen