Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Spesialbibliotekar - tidsskrift

Søknadsfrist 07.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.


HumSam-biblioteket er en av i alt fire publikumsavdelinger ved Universitetsbiblioteket i Oslo og har ansvaret for bibliotektilbudet til Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Det teologiske fakultet og Kulturhistorisk museum. HumSam-biblioteket er UB’s største avdeling med ca. 100 ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Seksjon for tilvekst og katalog har primært ansvaret for å anskaffe og registrere litteratur ved HumSam-biblioteket og bidra til å gi tilgang til dette materialet på en brukervennlig måte. Samlingsarbeidet ved biblioteket er i sterk endring. En stadig økende andel av samlingen anskaffes og tilbys nå i elektronisk form, samtidig som biblioteket fortsatt mottar trykt materiale på mange ulike språk. Den pågående overgangen til åpen publisering vil påvirke innholdet i stillingen.

De fleste løpende ressurser som UB gir tilgang til, anskaffes som felleskjøp i tidsskriftpakker. HumSam-bibliotekets tidsskriftportefølje utgjør i overkant av 2000 løpende enkeltabonnement av aviser, tidsskrifter, monografiserier og offentlige publikasjoner i trykt og elektronisk form.

Arbeidsoppgaver

Spesialbibliotekaren vil ha ansvar for HumSam-bibliotekets tidsskriftbeholdning. Arbeidet omfatter bestilling, mottak og oppfølging av abonnement, leverandørkontakt, bruksanalyse, fakturabehandling og samlingsforvaltning. Vedkommende vil delta aktivt i UBs sentrale utvalg for elektroniske ressurser. Arbeidet forutsetter et tett samarbeid med kolleger internt, UBs avdeling for digitale tjenester samt de øvrige avdelingsbibliotekene. Det er ønskelig at det framover rettes økt fokus på formidling og tjenesteutvikling på området.

Publikumsvakter inngår også i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • minimum bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker en medarbeider som

 • har erfaring fra arbeid med tidsskrifter
 • har kjennskap til og erfaring med verktøy for analyse og statistikk
 • har interesse for og kunnskaper om metadataproduksjon
 • er aktiv, dyktig, engasjert og innovativ og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • tverrfaglig samarbeid
 • mange hyggelige, kompetente og engasjerte kollegaer
 • utviklingsmuligheter
 • gode velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • god pensjonsordning

Stillingskode 1515 spesialbibliotekar, kr.472 300-524 200, avhengig av kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

 • Unni Knutsen , mobil 95777978

Søk på stillingen