Ledig stilling ved OsloMet

Bibliotekar / spesialbibliotekar tidsskrifter

Søknadsfrist: 02.05.2019

Universitetsbiblioteket, Seksjon for samling og system har ledig fast stilling som bibliotekar / spesialbibliotekar med ansvar for å koordinere tidsskriftabonnementer i UB. Seksjon for samling og system har som oppgave å anskaffe, registrere og gjøre tilgjengelig både trykt og digitalt materiale for ansatte og studenter ved OsloMet. Seksjonen ivaretar også drift og videreutvikling av biblioteksystemene. De fleste løpende ressurser som UB gir tilgang til, anskaffes i tidsskriftpakker. Vår portefølje av løpende enkeltabonnementer er i dag ca 600.

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

Vi søker en medarbeider med interesse for å jobbe med periodiske publikasjoner som sammen med vårt e-ressurs team kan bidra både i utvikling og tilgjengeliggjøring av våre samlinger i et omskiftelig landskap med overgang til open access og stadig mer elektronisk innhold.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • videreutvikling av digitale tjenester i Seksjon for samling og system
 • koordinere Universitetsbibliotekets enkeltabonnementer med et spesielt ansvar for elektroniske titler.
 • ha hovedansvar for fornyelsen av tidsskriftporteføljen
 • kommunisere med tidsskriftagent og leverandører
 • samlingsutvikling i samarbeid med våre kontaktbibliotekarer
 • katalogisering av tidsskrifter og bøker
 • publikumsvakter på et av våre avdelingsbibliotek

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og arbeidsoppgaver kan derfor endres over tid.

Vi søker deg som har

 • bachelor i bibliotekfag og relevant tilleggsutdanning
 • erfaring fra bruk av biblioteksystemet Alma
 • gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • gode engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi søker en medarbeider som har erfaring fra arbeid med tidsskrifter og gjerne også katalogisering. Du må ha vilje og interesse til å bidra til å videreutvikle UBs digitale tjenester. Kjennskap til Acquistions-modulen i Alma er en fordel. Du må kommuniserer godt og trives med å jobbe i team. Evne til å jobbe selvstendig er også en egenskap vi legger vekt på.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø på en spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Marianne Montgomery, seksjonssjef, 922 12 252
 • Lars Egeland, bibliotekdirektør, 901 94 838

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1410 bibliotekar eller 1515 spesialbibliotekar. Lønn kroner 397 200 - 472 300 eller 442 400 - 586 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 2. mai 2019

Ref: 19/04145

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Logg inn og søk stillingen