Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 30.08.2019

Om stillingen

Ansvar og oppgaver:

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Arbeid med Open Science (åpen publisering + datahåndtering)
 • Undervise og veilede i litteratursøk, kildebruk og kildekritikk, akademisk skriving etc.
 • Kontaktbibliotekar for Institutt for pedagogikk og samfunnsfag
 • Veilede instituttets stipendiater og forskere i bruk av bibliotekets tjenester og systemer
 • Bygge opp og vedlikeholde bibliotekets samlinger innenfor instituttets fagområder, både trykt og digitalt. Kvalitetssikre pensumlister og bistå faglærere
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid for hele høgskolebiblioteket
 • Skrankevakter

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt ut fra behov og kvalifikasjoner.

Stillingen er for tiden lagt til høskolebiblioteket

Stillingen er midlertidig, 100 %.

Tiltredelse ønskes 1.10.2019.

Kontakt:

 • Bibliotekdirektør Anna Løken Tel: +47 62 43 01 52, Mob: +47 450 66 919 e-post: [email protected]
 • Leder av avdelingsbiblioteket, Anne-Cathrine Børke Overskott Tel: +47 62 51 7663, mobil: +47 472 68 033 e-post: [email protected]

Kvalifikasjonskrav

Det stilles krav om relevant utdanning på minimum masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet

Erfaring fra arbeid i fag- og forskningsbibliotek, undervisningserfaring, arbeid med forskerstøtte

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, utviklingsorientert, initiativrik
 • God evne til å formidle og kommunisere
 • Lagspiller med gode samarbeidsevner
 • Systematisk og kvalitetsbevisst
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Serviceinnstilt og imøtekommende

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1199 universitetsbibliotekar i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen