Stilling:

Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist 22. august 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Biblioteket på studiested Hamar har stor aktivitet med 8 ansatte, og ca. 170 000 besøkende per år. Lærerutdanningen, med sine mange fag, er den største utdanningen og har studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. Andre satsningsområder på studiestedet er bioteknologi med master, samt bachelor innen spillteknologi, dataspill og simulering. Biblioteket er integrert i undervisningen på studiestedet og tilbyr tjenester som støtter opp om forskningsvirksomheten. Høres det spennende ut å videreutvikle dette biblioteket sammen med den fine gjengen som jobber her? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Ansvarsområder/oppgaver:

 • Undervise og veilede i litteratursøk, kildebruk og kildekritikk.
 • Kontaktbibliotekar for Institutt for pedagogikk og samfunnsfag.
 • Bygge opp og vedlikeholde bibliotekets samlinger innenfor instituttets fagområder, både trykte og digitale. Kvalitetssikre pensumlister og bistå faglærerne.
 • Veilede instituttets stipendiater og forskere i bruk av bibliotekets tjenester og systemer.
 • Skrankevakter
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid for hele høgskolebiblioteket.

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt ut fra behov og kvalifikasjoner.

For stipendiat- og postdoktorstillinger – beskrivelse av prosjekt, forskningsområdet, relevant PhD-program mm:

Det stilles krav om relevant utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.

Bør-krav:

Erfaring fra arbeid i fag- og forskningsbibliotek, undervisningserfaring, arbeid med forskerstøtte

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, utviklingsorientert, initiativrik
 • God evne til å formidlie og kommunisere
 • Lagspiller med god samarbeidsevne
 • Systematisk og kvalitetsbevisst
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Serviceinnstilt og imøtekommende

Høgskolen tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a.gir gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. HINN er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for dette.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontaktperson:

Søknaden:

Søknad med CV legges elektronisk inn på høgskolens hjemmeside www.inn.no under ”Ledige stillinger”. Vitnemål og attester sendes ikke sammen med søknaden. Disse etterspørres ved behov.

Søk på stillingen