Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Senior data analyst

Søknadsfrist: 03.09.2019

Vi søker etter deg som kan sørge for at Fag og forskning ivaretar sine ansvarsområder iht. til BIs styringsmodell for systemeierskap og dataforvaltning (herunder GDPR).

Vår Senior Data analyst vil få ansvar for rutiner, kontroll og forvaltning av BIs registerdata til forskning, og være ansvarlig for å koordinere dialogen mellom Digital avdeling og forskere ved BI, samt eventuelle eksterne dataforvaltere som BI samarbeider med.

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Videre vil du være med på å konsolidere arbeidet knyttet til dataanalyser og dataforvaltning innen Fag og forsknings ansvarsområder Dette innebærer også linjeoppgaver.

Det er viktig at du evner å skape innsikt fra data gjennom bruk av statistikk, matematikk, kreativ tenkning, forretningsforståelse og avansert programmeringskompetanse.

Du har evne til å visualisere komplekse statistiske og vitenskapelige datasett og god til å se helheten og konkretisere problemstillinger. Liker ansvar og utfordringer, er selvgående og utpreget løsningsorientert.

Resultatkrav

 • Det løpende linjeansvaret for at Fag og forskning etterlever personvernforordningen (GDPR) innen enhetens ansvarsområder.
 • Overordnet ansvar for etablering og forvaltning av retningslinjer for effektiv datahåndtering for systemer hvor Fag og forskning er funksjonell eier.
 • Utarbeide, implementere og etterlevelse av effektive og sikre prosedyrer for å sikre datakvalitet, og knyttet til datahåndtering og analyse.

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktperson mot NSD, herunder avtaleeier “Avtale om personverntjenester i forskning»
 • Oppfølging av internkontrollrutiner for behandling av personopplysninger
  • Kontaktperson mot Digital ved Chief Data Analyst og andre interne samarbeidspartnere, der BIs registerdata benyttes i forskningsøyemed.
  • Koordinator med ansvar for etablering av kontrollrutiner og forvaltning der BIs registerdata benyttes i forskningsøyemed.
  • Overordnet ansvar for at Fag og forskning overholder lover og regler for dataforvaltning (herunder GDPR).
  • Levere data og bistå med analyser på bestilling fra BIs ledelse, fagenheter og forskere.

Organisasjonsmessig tilknytting/Plassering

Stillingen ligger i forskningsadministrativ avdeling og rapporterer til leder for forskningsadministrativ avdeling.

Forventninger til stillingsinnehaver

 • Du kan samarbeide på tvers av ulike fagområder samtidig som du kan jobbe selvstendig.
 • Har god gjennomføringsevne.
 • Har erfaring med å dokumentere og implementere løsninger som er enkle for brukerne å forstå.
 • Har innsikt i forskningsprosessene med vekt på datainnhenting og – analyse.
 • Kommuniserer flytende på et av de nordiske språkene samt behersker engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Interesse for tall, analyse og modellutvikling.
 • Systematisk og strukturert og kunne jobbe selvstendig med oppgaver av svært høy kompleksitet.
 • Kan enkelt kunne tilegne seg ny teknologi for utvikling av BIs arbeid med analyser og andre relevante styringsdata.

Krav til stillingsinnehaver

Utdanning

 • Mastergrad innen statistikk, matematikk, fysikk, systemvitenskap eller lignende fra universitet/høyskole.

Erfaring

 • Dokumenterte kunnskaper, gjerne innen analysearbeid, men som minimumskrav statistikk og dataanalyse.
 • Erfaring med programvare for statistisk analyse og databasehåndtering.
 • God kjennskap til vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmiljøer.

IT-kompetanse

 • Erfaring med analyseverktøy som for eksempel SPSS, Excel, R, Alteryx, Python, Tableau, m.fl.
 • Erfaring med databasesystemer, databaser og SQL er ønskelig.

Språk

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Spennende jobb med mye ansvar i et aktivt og interessant fagmiljø
 • En spennende, relevant og betydningsfull bransje som er i stadig utvikling

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no