Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Koordinator - BI Executive

Søknadsfrist: 19.08.2019

En verden i endring krever at personer og virksomheter tilegner seg nye kunnskaper og ferdigheter. Behovet for livslang læring øker og etter- og videreutdanningsmarkedet er derfor i rask endring. Digitale løsninger gir store muligheter for mer fleksibilitet og relevante måter å studere og lære på.

BI Executive (videreutdanningsdivisjonen) møter markedsendringene offensivt og forsterker satsningen på studieløsninger som møter markedets behov. Brenner du for livslang læring og vil bli en del av en av verdens største aktører på området? Da har vi jobben for deg!

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Våre koordinatorer er det operative bindeleddet mellom Executive studentene og BIs faglige i gjennomføring og revidering av kurs og programmer. Rollen er sentral i kryssfunksjonelle team som planlegger, utvikler og gjennomfører kurs og programmer og skaper fremragende studentopplevelser.

Hovedansvar og oppgaver:

Oppgaver knyttet til studentopplevelsen:

 • Kommunisere med og følge opp av studentene i tråd med gjeldende konsepter og metoder for å skape gode studentopplevelser
 • Yte service og godt vertskap tilpasset kundeløftene mot de ulike studentsegmentene
 • Sikre at studentenes tilbakemeldinger brukes aktivt til forbedringsarbeid
 • Bidra i markedsføring, salg og veiledning av kurs og programmer ved behov
 • Kanalisere studenter med behov for veiledning (salgsrelatert) eller formell saksbehandling til rett instans på BI

Oppgaver knyttet til faglige støtte:

 • Være hovedkontaktperson for eksterne og interne faglige gjennom utvikling, produksjon, gjennomføring og evaluering
 • Sikre formelle kursutviklings, kursgodkjennings- og andre administrative prosesser i BI
 • Støtte produksjon, bruk, gjenbruk og flerbruk av digitale læringsressurser
 • Bistå med konfigurering og drift av læringsplattformer og digitale læringsressurser
 • Være superbruker og drive opplæring på utvalgte digitale plattformer og verktøy
 • Tilgjengeliggjøre data og innsikt om studentene og deres læring
 • Gjennomføre studentevalueringer og være en pådriver for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av kurs og programmer

Oppgaver knyttet til administrative forhold:

 • Bidra i timeplanlegging og eksamensplanlegging
 • Sette opp og styre budsjett for kurset

Håndtere kontraktsinngåelse og oppfølging av interne og eksterne faglige ressurser

Ønsket kompetanse

 • Relevant høyere utdannelse på bachelornivå
 • Erfaring fra administrasjon, service, opplevelsesindustri, organisering eller prosjekt
 • Komfortabel med å bruke og lære nye teknologiske arbeidsverktøy
 • Høyt engasjement, positivitet, kundefokus og svært sterk serviceorientering
 • Utviklingsorientert, uredd, ansvarsbevisst og opptatt av høy kvalitet
 • Svært gode samarbeidsegenskaper, diplomatisk og interessert i mennesker

Vi søker etter deg som har høyt kundefokus og sterk serviceorientering. Som er effektiv, utviklingsorientert, ansvarsbevisst og opptatt av høy kvalitet. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge gode relasjoner.

Stillingen rapporterer til leder for gjennomføring i avdelingen Executive programmer.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no