Stilling:

HØYSKOLELEKTOR / FØRSTELEKTOR I STATISTIKK

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100% fast stilling som høyskolelektor/førstelektor i Statistikk med særlig vekt på kunnskap om dataanalyse. Stillingen vil være knyttet til Institutt for Samfunnsøkonomi.

Dette er en undervisningsstilling på bachelornivå innenfor fagområdet statistikk samt dataanalyse og programmering.

For stilling som høyskolelektor/førstelektor kreves mastergrad eller tilsvarende.

I stillingen inngår også veiledning av studenter, deltagelse i pedagogisk utviklingsarbeid samt sensur. Kandidaten som skal tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner. God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk tillegges vekt. Dokumentert faglig formidling vil telle positivt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter avtale.

Det stilles krav til at søkere kan undervise både på norsk og engelsk. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved instituttet.

BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning og/eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no