Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Digital forretningsrådgiver / funksjonell analytiker

Søknadsfrist: 16.09.2019

Bli kjent med Handelshøyskolen BI

Høyere utdanning er i oppstarten av en gjennomgripende digital transformasjon. Som en progressiv utdanningsinstitusjon er Handelshøyskolen BI kjent for å sette et markant preg på utdanningstilbudet i Norge og har ambisjoner om digitalisering både i undervisning og av virksomhetsprosesser de kommende årene.

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

BI har over flere år gjennomført prosjekter for å utvikle mer effektive og kundevennlige arbeidsprosesser, samt digitalisere leveransene av studier og programmer. BI ønsker å være i front av utviklingen når viktige områder som salg, undervisning og virksomhetsprosesser ytterligere skal digitaliseres.

Vi søker en digital forretningsrådgiver / funksjonell analytiker som vil ha en ledende rolle på BI når det gjelder å videreføre dette arbeidet innenfor Økonomi og HR. Vi har et særskilt fokus på effektivisering av virksomhetsprosesser og bruk av teknologi for å støtte våre ledere og ansatte. Vårt ERP-system er Unit4 Business World (Agresso) og vi har kommet langt i automatiserte tjenester og utnyttelsen av systemet.

Dette er deg!

Du har god erfaring fra stillinger som jobber i skjæringspunktet mellom virksomhet og IT, særlig innenfor ledelses- HR- og økonomiprosesser. Du må være brennende engasjert i digitalisering og ha erfaring med digitalisering av virksomhetsprosesser, være løsnings- og utviklingsorientert og klare å transformere forretningsbehov til gode løsninger. Du har svært god IT-teknisk forståelse og erfaring med implementering og drift av ERP-systemer, fortrinnsvis Unit4 Business World (Agresso). Du liker å kommunisere med ulike interesser og evner og utfordre og forankre beslutninger. Delingskultur og samarbeid er dine varemerker. I tillegg til relevant utdannelse, snakker og skriver du flytende norsk.

Hos oss vil du

Ha en sentral forvaltningsrolle i Digital enhet og jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og funksjonell HR/økonomi. Stillingen spenner over forretningsrådgivning, virksomhetsdrift og systemutvikling og skal ivareta gode og helhetlige løsninger. Du vil jobbe som rådgiver på idéstadiet ved behov for nye tjenester som skal understøtte forretningsbehov og delta hele veien frem til implementert løsning.

For å støtte BIs ledelsesprosesser gjennom effektiv forvaltning og videreutvikling av sentrale HR- og økonomidata, søker vi å maksimere funksjonaliteten i Agresso og kvalitetssikre bruk av data på tvers av andre systemer og tekniske løsninger.

Dine arbeidsoppgaver

 • Løsningsarkitekt for BIs ERP-system Unit4 Business World (Agresso), samt andre HR-relaterte applikasjoner. Sikre at porteføljen på en helhetlig måte understøtter BIs virksomhetsprosesser og bidrar effektivt til BIs langsiktige måloppnåelse.
 • Ivareta systemeieransvar for Unit4 Business World (Agresso) og andre HR-relaterte applikasjoner. Forvalte porteføljen og videreutvikle ny funksjonalitet, i nært samarbeid med forretningen. Besørge brukerveiledninger, support og opplæring i samarbeid med superbrukere.
 • Ta en ledende rolle i utvikling og forvaltning av økonomi- og HR-data i samarbeid med fagavdelingene. Sikre at ny ERP-funksjonalitet i standard løsningene tas i bruk på BI.
 • Sørge for at BIs masterdata forvaltes og utvikles helhetlig og koordinert på tvers av systemene som inneholder ansatt-masterdata, samt at systemene er i samsvar med relevant lovgiving.
 • Være nøkkelressurs for tilgjengeliggjøring av analyse, rapportering og bruk av økonomi- og HR-data i nært samarbeid med fagavdelingene.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Mulighet for deltagelse på BIs kurs og studier.
  • Spennende jobb i et aktivt og interessant fagmiljø med stor samfunnsmessig betydning
  • Lønn etter kvalifikasjoner og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

På Handelshøyskolen BI får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.

Stillingen rapporterer til leder for Master Systems & Analytics, Marianne Schei. Teamet er tverrfaglig og består av rådgivere, arkitekter og utviklere. Arbeidsstedet vil være BI i Oslo (Nydalen) og det er ønskelig med en snarlig tiltredelse.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no