LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor i markedsføring

Søknadsfrist: 07.01.2021

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Det er ledig en fast stilling som høyskolelektor innen fagområdet markedsføring ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Stillingen vil ha særlig vekt på undervisning og veiledning innenfor områdene sosiale medier og nettverk, markedskommunikasjon samt bærekraftig og digital markedsføring.

Institutt for markedsføring dekker forskning og undervisning bredt anlagt innenfor fagdisiplinen markedsføring på bachelor, master, PhD, og lederutdanningsnivå. I takt med utviklingen innen praksisfeltet og forskningsfeltet, søker vi nå etter en høyskolelektor som kan styrke vår kapasitet knyttet til undervisning og veiledning, først og fremst på bachelornivå. Vi har særlige behov for undervisning og veiledning innenfor områdene: sosiale medier og nettverk, markedskommunikasjon samt bærekraftig og digital markedsføring.

Undervisningen på bachelornivå går hovedsakelig på norsk, så det er en forutsetning at søkeren må kunne gjennomføre undervisningsoppdrag online og offline, både skriftlig og muntlig på norsk. BI er opptatt av at læring og undervisning skal være relevansorientert mot privat og offentlig sektor. Derfor vil BI foretrekke at søkeren kan dokumentere en viss erfaring innen slike kontekster gjennom arbeidsforhold, foredrag og/eller rådgivningsvirksomhet.

Som høyskolelektor er arbeidsplikten regulert av særavtalen mellom BI og Forskerforbundet ved BI (FBI). Normal undervisnings- og sensurplikt er 303 undervisningstimer per år. Den ansatte har også plikt til å holde seg faglig oppdatert, men i en pedagogisk stilling inngår ikke forskningsplikt. Institutt for markedsføring foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i et pedagogisk karriereløp.

Søkere til stilling som høyskolelektor må ha høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende mastergrad, herunder erfaringsbasert master. Det er et krav at hele eller deler av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes. Det er normalt et krav ved Handelshøyskolen BI at vedkommende har relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv. Når det gjelder pedagogisk kompetanse kan dette enten være dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning. Søkeren bør kunne dokumentere utdanning/erfaring knyttet til læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler, jamfør BI sine retningslinjer for ansettelser og opprykk, og departementets retningslinjer. Disse kan fås ved henvendelse til BI, Institutt for markedsføring. Stillingen er for tiden knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter avtale.Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Kvinner oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder Line Lervik-Olsen. Telefon 464 10 553

Det er ikke anledning til å sende inn dokumentasjon etter fristen.

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS