Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Chief data scientist

Søknadsfrist: 26.05.2019

Etter- og videreutdanningsmarkedet er i rask endring. Digitalisering intensiverer den internasjonale konkurransen, samtidig som behovet for livslang læring øker. Handelshøyskolen BIs strategi for å møte disse endringene innebærer blant annet en tydelig satsning på av data og analyse til individualisert oppfølging av studentene og tilpasset læring.

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Vi tror at en viktig brikke i å lykkes med dette er å klare å etablere en ny tilnærming til analyse, med tett samarbeid på tvers av BI i å utforske hypoteser om hvordan vi kan utnytte eksisterende og nye datakilder i å etablere nye dataprodukter, skape ny innsikt, ta bedre beslutninger og forbedre tilbudet til studentene.

Til en nyopprettet stilling ansetter vi nå en Chief Data Scientist som skal jobbe på tvers av BIs forretningsområder i å etablere et sterkt datadrevet analysemiljø, både som faglig spydspiss, som koordinator for analyseressursene på BI, og som leder og produkteier og kravstiller for vårt nye leveranseteam innen dataplattform og visualisering.

For å lykkes i rollen trenger du solid faglig tyngde innen maskinlæring og prediktiv modellering, inngående forståelse av dataanalyse, et business mindset og et ønske om å drive frem endring, og erfaring med å lede team. Du bør ha praktisk erfaring i å omsette data og modeller til faktisk forretningsverdi, og du bør trives med å levere på en agenda og definere din egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som data scientist på tvers av BI – lede utviklingen og forbedringen av avanserte modeller for frafall, mersalg, læring og andre relevante prosesser. Proaktivt eksperimentere og utforske nye muligheter for analyse og maskinlæring for å skape forretningsverdi.
 • Koordinere samarbeid mellom analytikerroller på tvers av forretningsområdene på BI. Støtte erfaringsutveksling mellom analytikere, opplæring av nye analytikere, samt lede rekrutteringen av data scientists.
 • Fungere som produkteier for vår moderne data- og analyseplattform Discover (basert på Microsoft Azure). Detaljere og utvikle målbildet for dataplattformen, og operativt prioritere utviklingsoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse, mastergrad innen ingeniørfag, matematikk, statistikk, økonomi, eller liknende
 • Tung praktisk erfaring med utvikling av maskinlæringsmodeller og statistiske verktøy for dataanalyse
 • Erfaring med datamodeller, forståelse av databasesystemer og datauthenting
 • Erfaring med datavisualisering og formidling av resultater
 • Sterk forretningsforståelse og -orientering
 • Erfaring med å lede team og inspirere til handling

Ønskede egenskaper:

 • Initiativrik med sterk drivkraft
 • Samlende og motiverende
 • Proaktiv i å identifisere nye muligheter
 • Flink til å kommunisere med organisasjonen

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Spennende jobb med mye ansvar i et aktivt og interessant fagmiljø med stor samfunnsmessig betydning
 • Et positivt arbeidsmiljø karakterisert av erfaring, kompetanse og fokus på kontinuerlig forbedring
 • En spennende, relevant og betydningsfull bransje som er i stadig utvikling

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no