Stilling:

FØRSTEAMANUENSIS I ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

SØKNADSFRIST: 31.03.2019

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, Campus Trondheim, er det ledig stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi/organisasjonsatferd. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Trondheim, og vil samtidig være tilknyttet faggruppen for organisasjonspsykologi ved institutt for ledelse og organisasjon ved campus Oslo.

Stillingen krever norsk doktorgrad eller tilsvarende innenfor fagområdet.

Den som tilsettes bør drive forskning og ha kompetanse innenfor organisasjons psykologisk relevante problemstillinger knyttet til for eksempel ledelse, motivasjon, arbeidsmiljø, omstilling, læring, kommunikasjon, individuelle forskjeller, gruppers fungering, seleksjon og HRM.

Det søkes kandidater med primært kvantitativ kompetanse. Stillingen krever at søkere har relevant forskningserfaring og er intensjonalt orientert innenfor disse emneområdene. Aktuelle kandidater må ha gjennomført selvstendig forskning og internasjonal publisering i internasjonale tidsskrift også etter fullført doktorgrad.

Annen rådgivings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også kunne tas hensyn til. I tillegg vil det bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Handelshøyskolen BI Campus Trondheim tilbyr utdanning bl.a. innen organisasjonspsykologi og ledelse på bachelornivå. Undervisning, veiledning av studenter samt sensur inngår i stillingen. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Faglige arbeider og inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner lastes opp elektronisk i vår rekruteringssystem, sammen med søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, eller direktør ved Campus Trondheim Asgeir Opland.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no