LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Professor / førsteamanuensis i prosjektledelse

Søknadsfrist: 23.03.2021

Handelshøyskolen BI

The Department of Leadership and Organizational Behavior is a profiled research department at BI and produced almost one third of the institution’s publications in 2018, where a significant number of these was published in highly ranked journals. The department has the ambition to further increase its impact both nationally and internationally. Active research areas include HRM topics like motivational processes and effectiveness, knowledge sharing, employee development, empowerment etc, leadership issues, change management, creativity, project management and leadership, decision making, organizational complexity, individual differences in personality, cognitive style, and abilities, knowledge management and more.

The Department is responsible for courses at all levels (Bachelor, Master of Science, PhD and Executive Programs) in Norway and abroad in the fields of Organizational Behavior, Leadership, HRM, Change management, and more. The school offers attractive opportunities in corporate teaching. The Department is currently home to about 39 full-time academic faculty, 10 PhD students.

Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon, Campus Oslo, er det ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i prosjektledelse med vinkling relevant for organisasjonsatferd. Stillingen vil være tilknyttet faggruppen for prosjektledelse.

Stillingen krever norsk doktorgrad eller utenlandsk doktorgrad av tilsvarende omfang og kvalitet som norsk doktorgrad, innen fagområdet prosjektledelse. Til stillingen tilligger 50% forskningsplikt og den som ansettes må ha formell kompetanse innenfor prosjektledelses-relevante problemstillinger. Ideelt sett har kandidaten kompetanse innen ledelse og styring av prosjekter, etablering og organisering av prosjekter, porteføljer og prosjektbaserte virksomheter, gjennomføringsmodeller og innovasjon og kunnskapsutvikling i prosjekter og prosjektbasert virksomhet.

Til stillingen kreves erfaring med internasjonal publisering innenfor emneområdene som er beskrevet over. Aktuelle kandidater må ha gjennomført signifikant selvstendig forskning og internasjonal publisering i internasjonale tidsskrift etter fullført doktorgrad. Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil også vektlegges. I tillegg vil det bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Institutt for ledelse og organisasjon har 77 medarbeidere, inkludert stipendiater, tilknyttede medarbeidere ved BI sine studiesteder, emeritus og administrativt personale. Instituttet og faggruppen prosjektledelse tilbyr utdanning innen prosjektledelse på bachelor- og masternivå (Master of Science, Executive Master of Management, EMBA). Den som tilsettes må forvente undervisnings- og veiledningsoppgaver i prosjektledelse både på bachelor, master og Executive. BI søker personer med god evne til å formidle kunnskaper, forskningsresultater og praksis nær kunnskap til våre studenter. Kandidater må beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

Da en del av instituttets undervisningsportefølje er rettet mot norsk arbeidsliv og siden mange av studietilbudene er rettet mot norsktalende studenter må den tilsatte beherske norsk/skandinavisk språk og ha kunnskaper og forståelse om norsk/skandinavisk arbeidsliv. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper innen norsk/skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju, og prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav i utlysningen, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737/[email protected]

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider (inntil femten publikasjoner) samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet, som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner, skal lastes opp i søkervertøyet.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS