Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis / professor i Organizational Behaviour

Søknadsfrist: 01.06.2020

Handelshøyskolen BI

The Department of Leadership and Organizational Behavior is a profiled research department at BI and produced almost one third of the institution’s publications in 2018, where a significant number of these was published in highly ranked journals. The department has the ambition to further increase its impact both nationally and internationally. Active research areas include HRM topics like motivational processes and effectiveness, knowledge sharing, employee development, empowerment etc, leadership issues, change management, creativity, project management and leadership, decision making, organizational complexity, individual differences in personality, cognitive style, and abilities, knowledge management and more.

The Department is responsible for courses at all levels (Bachelor, Master of Science, PhD and Executive Programs) in Norway and abroad in the fields of Organizational Behavior, Leadership, HRM, Change management, and more. The school offers attractive opportunities in corporate teaching. The Department is currently home to about 39 full-time academic faculty, 10 PhD students.

Førsteamanuensis / professor i Organizational Behaviour ved Handelshøyskolen BI

Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for organisasjon og ledelse, er det ledig stilling som førsteamanuensis/professor i organisasjonspsykologi/organisasjonsatferd. Stillingen vil være tilknyttet faggruppen for organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Stillingen krever doktorgrad av tilsvarende omfang og kvalitet som norsk doktorgrad, innen fagområdet organisasjonspsykologi. Til stillingen tilligger 50% forskningsplikt og den som ansettes må ha formell kompetanse innenfor organisasjonspsykologisk relevante problemstillinger. Ideelt sett har kandidater kompetanse særlig innen anvendt motivasjonspsykologi eller differensialpsykologi, eller andre relevante temaer innen organisasjonsatferd. Dersom kandidatene ikke har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse vil den måtte tilegnes i løpet av 2 år etter ansettelse iht BIs retningslinjer.

Mye av instituttets veiledning krever kvantitativ kompetanse, og det søkes derfor primært kandidater med kvantitativ kompetanse. Til stillingene kreves erfaring med internasjonal publisering innenfor emneområdene som er beskrevet over. Aktuelle kandidater må ha gjennomført signifikant selvstendig forskning og publisering i internasjonale tidsskrifter etter fullført doktorgrad. Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil også vektlegges. I tillegg vil det bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Institutt for ledelse og organisasjon har 77 medarbeidere, inkludert stipendiater, tilknyttede medarbeidere ved BIs studiesteder, emeritus og administrativt personale. Instituttet og faggruppen i organisasjonspsykologi tilbyr utdanning innen organisasjonsatferd og ledelse på bachelor-, master- (Master of Science, Executive Master of Management, EMBA) og doktorgradsnivå. De som tilsettes må forvente undervisnings- og veiledningsoppgaver knyttet til skolens bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse, skolens Master of Science program i Leadership and Organizational Psychology, og diverse Executive undervisning. BI søker personer med god evne til å formidle kunnskaper, forskningsresultater og praksisnær kunnskap til våre studenter. Kandidater må beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

En vesentlig del av instituttets undervisningsportefølje er rettet mot norsk arbeidslivstematikk og siden mange av studietilbudene er rettet mot norsktalende studenter må tilsette beherske norsk språk og ha kunnskaper om nordiske arbeidslivsmodeller. Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingene er knyttet til Statens Pensjonskasse. Lønn etter avtale.

Aktuelle søkere vil innkalles til intervju, og prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav i utlysningen, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737/[email protected]

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider (inntil femten publikasjoner) samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet, som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner, skal lastes opp i søkervertøyet.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no