Stilling:

SALGS- OG MARKEDSDIREKTØR BI EXECUTIVE

SØKNADSFRIST: 02.01.2019

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa som leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Etter- og videreutdanningsmarkedet er i rask endring. Digitalisering intensiverer den internasjonale konkurransen, samtidig som behovet for livslang læring øker. BI Executive (etterutdanningsdivisjonen) møter markedsendringene offensivt og forsterker satsningen på programmer som møter markedets behov.

Salgs- og markedsdirektør BI Executive

Er du en strategisk salgs- og markedsperson? Skaper du verdi gjennom å bygge og utvikle gode kunderelasjoner? Ønsker du å bidra til å tilby livslang læring i verdensklasse?

Salgs- og markedsdirektør har ansvar for å definere divisjonens salgs – og markedsføringsstrategi samt et overordnet salgsansvar for programmene (med unntak av BI-Fudan MBA Programmet i Kina). En sentral suksessfaktor er høy studenttilfredshet gjennom gode on-site og digitale markedsførings – og kjøpsopplevelser.

Ansvar

 • Overordnet ansvarlig for salg- og markedsaktiviteter for divisjonen
 • Forbedre prosesser innen salg og markedsføring for Executivedivisjonen
 • Bidra i utviklingsprosjekter for divisjonen
 • Overordnet ansvarlig for salg- og markedsstrategi, og kampanjer i nært samarbeid med divisjon heltid og andre avdelinger
 • Sikre at divisjonen har en analysebasert innsikt for å utvikle en relevant Executive-portefølje. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med øvrige avdelinger i divisjonen

Ønsket kompetanse

 • Strategisk og helhetlig kundeperspektiv: både for individ og B2B.
 • Har hatt overordnet ansvar for kundereisen, herunder markedsstrategi og –kampanjer, salgsaktiviteter og veiledningstjenester. Samtidig ha erfaring og forståelse fra relevant gjennomføring / drift.
 • God innsikt i «marketing automation»
 • Solid ledererfaring, med dokumenterte resultater på prosessforbedringer og resultatvekst
 • Utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn.
 • Innsikt i og kjennskap til utdanningssektoren er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Strategisk og helhetlig orientert
 • Analytisk tilnærming
 • Lederegenskaper; en miljøskaper som evner å motivere og lede høyt kompetente medarbeidere
 • Interesse for kunder og studenter

Søknad og CV registreres elektronisk senest 2. januar 2019.

Send søknad

HJEMMESIDE: www.bi.no

KONTAKTPERSONER:

 • EVP BI Executive, Lise Hammergren, mob: +47 46 41 04 25
 • Senior adviser, Anne Zimarseth Lenæs, mob: +47 46 41 06 43