LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Tromsø

Søknadsfrist: 11.12.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


NIBIO Tromsø er verdens nordligste forskningsstasjon i jord- og plantekultur. Den faglige aktiviteten i Tromsø er vidtfavnende. Her jobbes det med grovfor, grønnsaker og bær, utmark, areal- og ressurskartlegging, klimapåvirkning og næringsutvikling. Stasjonen ligger på vestsida av Tromsøya, og er på mange måter en grønn oase i et ellers bypreget område. Det er tilsammen 28 ansatte som har sin arbeidsplass på stasjonen. Av disse er 6personer knyttet til selve drifta.

I tillegg til drift, vedlikehold og gjennomføring av feltforsøk på jordbruksarealene har stasjonen omfattende bygningsmasse og utleie av kontorplasser og boliger.

Som stasjonsleder for NIBIO Tromsø får du ansvaret for å drifte og viderutvikle verdens nordligst landbruksfaglige forskningsstasjon.

Stasjonsleder har en sentral rolle i daglig ledelse og drift av stasjonen og skal utvikle denne og legge til rette for den forsknings - og utviklingsaktiviteten som foregår ved NIBIO Tromsø.

Det er muligheter for å kombinere stillingen som stasjonsleder med egen faglig aktivitet, fortrinnsvis innen fagområdene som er representert ved NIBIO Tromsø.

(2. gangs utlysning)

Stillingens hovedoppgaver

 • Ansvar for drift og utvikling av forskningstasjonen
 • Tilrettelegge for fag og forskningsaktiviteter
 • Profilere og representere NIBIO lokalt og regionalt og medvirke til samarbeid med eksterne aktører og andre avdelinger i NIBIO
 • Sørge for god informasjonsutveksling på tvers av fagavdelinger og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
 • Budsjettering, økonomisk styring og kontroll
 • Personalansvar for de ansatte i eiendomstaben på stasjonen, f.t 5 personer
 • HMS-ansvar for forskingsstasjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, med relevans for NIBIOs fagområder
 • Kjennskap til landbruksnæringen
 • Relevant ledererfaring
 • Gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er en fordel om du har

 • Innsikt i forskingsområdene som blir gjennomført ved stasjonen
 • Forståelse for forskning og forsøksarbeid
 • Godt nettverk med næringer og forvaltning i regionen
 • Agronomisk og landbruksteknisk kompetanse
 • Erfaring fra drift bygg, utstyr og annen infrastruktur

Personlige egenskaper

 • En samlende og inspirerende leder
 • Positiv, omgjengelig og serviceinnstilt
 • Evne og glede av å bygge relasjoner og nettverk både eksternt og internt
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Interesse for og evne til å bygge et positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsleder kode 1407, lønnstrinn 70 - 82 (kr 661.400 - 888.200 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Rolf Johansen, eiendomsleder, tlf 995 20 078 eller
 • Erlend Winje, avdelingsleder/stasjonsleder NIBIO Tromsø, tlf 473 29 214

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS