LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Avdelingsleder - Informasjonsforvaltning

Søknadsfrist: 07.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Informasjonsforvaltning består av arkiv, dokumenthåndtering, bibliotek og forskningsdataforvaltning. Oppgaver tilknyttet til HMS og Personvern ligger per i dag til avdelingen. Avdelingen har 8 medarbeidere.

Vil du bli vår nye leder og fagperson med ansvar for å sikre profesjonell informasjonsforvaltning i NIBIO?

Avdelingslederen skal sikre profesjonell informasjonsforvaltning i NIBIO, samt lede og inspirere 7 medarbeidere i avdelingen. Leder for informasjonsforvaltning vil få jobbe med en stor faglig portefølje innenfor avdelingens ansvarsområde - spesielt innenfor arkiv, bibliotek og forskningsdataforvaltning. Arkivavdelingen skal yte god service og støtte til hele instituttet.

Arbeidssted: Ås

Stillingens hovedoppgaver

 • Sikre profesjonell informasjonsforvaltning i NIBIO i tråd med lovverk og retningslinjer
 • Etablere og forvalte rutiner, systemer og tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser
 • Sikre opplæring i ulike informasjonshåndteringssystemer og bevisstgjøring ifht god informasjonshåndtering til ansatte
 • Sikre oppfølging av større prosjekt som implementering av nytt dokumenthåndteringssystem, oppfølging av arkivtilsyn, ordningsprosjekt, nytt biblioteksystem, nye ordninger ifb med nasjonalt vitenarkiv mm
 • Sikre at avdelingen yter god service og støtte til hele insituttet
 • Bidra til effektiv ressursutnyttelse i avdelingen og sikre god "lagånd"
 • Personal, budsjett og fagansvar innenfor eget område

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis på masternivå innenfor avdelingens fagområder (spesielt kjerneområdene arkiv/bibliotek/forskningsdataforvaltning)
 • God kunnskap og erfaring fra avdelingens kjerneområder, herunder fagledelse
 • God IKT kunnskap og systemforståelse
 • Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig og beherske engelsk

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid og fagområder i UH sektoren/insituttsektoren
 • Erfaring med utviklingsprosesser og implementering av nye systemer
 • Kjennskap til ulike systemer informasjonsforvaltning som (Christin, Oria, Litteraturdatabaser, ALMA, ulike dokumenthåndteringssystemer mm)
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Løsningsorientert og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å inspirere og motivere andre

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Avdelingsleder kode 1407 lønnstrinn 70-79 (kr 661.400 -814.900 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Organisasjondirektør Randi Hesjedal tlf 911 68 009

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS