Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør ved EISCAT Heating

Søknadsfrist: 30.04.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi søker en dyktig avdelingsingeniør til spennende arbeidsoppgaver ved EISCAT Heating Ramfjordmoen.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


EISCAT


EISCAT Scientific Association er en vitenskapelig organisasjon som driver tre radaranlegg fordelt på fire stasjoner. UiT – Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi drifter anleggene i Tromsø og på Svalbard på oppdrag fra EISCAT. Fakultetet har i dag 2 fulltidsansatte ved EISCAT Svalbard Radar og 6 fulltidsansatte ved EISCAT Ramfjordmoen. EISCAT er en internasjonal vitenskapelig

Vi søker en person med gode kunnskaper innen ingeniørfag eller fysikk. Stillingen forutsetter at man kan jobbe selvstendig, men ofte i team sammen med andre i staben. Søkeren får ansvar for drift og vedlikehold av den kraftige HF-senderanlegget på EISCAT, også kalt «Heating», som ligger på Ramfjordmoen, nær Tromsø. En person med solid ingeniørutdanning og med interesse for fysikk eller omvendt vil være ideelt.

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av drift, vedlikehold, feilsøking, service på alle deler av EISCAT Heating anlegget.

HF-anlegget består av 12 vannkjølte vakuumrørsendere på 100 kW hver. Senderne dekker frekvensområdet fra 2,7 til 8 MHz. Søkeren må kunne forstå driften av og finne feil i hele sendersystemet fra signalkilde til antenne. Senderen brukes vanligvis 150-300 timer per år, noe som gir mye tid til vedlikehold og utvikling. En viktig del av anlegget er en HF ionosfærisk «sounder» av typen Dynasonde som også må drives og vedlikeholdes.

Datastyringssystemene er hovedsakelig UNIX-baserte m ed utstrakt bruk av og eksperimentstyring blir gjort med TCL-skript. I tillegg blir Matlab og Python også brukt.

Enkelte operasjoner er utenfor normal arbeidstid. Stillingen inngår periodevis i skiftordning og kompenseres etter gjeldende avtale.

EISCAT utvikler for tiden en moderne radar som ventes å settes i drift rundt 2022. Det er muligheter til å bidra til utviklingen av den nye radarstasjonen (EISCAT_3D).

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Michael Rietveld,

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves mastergrad innen ingeniørfag eller fysikk.
 • Søkeren må forstå virkemåten til en høyeffekts HF radio sender.
 • Søkeren må beherske UNIX/LINUX og Windows.
 • Gode engelskkunnskaper
 • Gyldig førerkort klasse B

Det er en fordel om søkeren har kvalifikasjoner innenfor en eller flere av disse områdene:

 • Kjennskap til ionosfærefysikk og radar
 • Beherske Tcl og Matlab
 • Beherske norsk
 • Kjennskap til tysk

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en medarbeider som er selvstendig, nøyaktig, serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet
 • Det kreves god fysikk med evner til å ferdes alene utendørs i vinter og mørketid
 • Løsningsorientert og evne å utvikle og forbedre våre rutiner
 • Initiativrik og fleksibel mht. arbeidsoppgaver
 • Ryddig og strukturert

Søknad

Søknaden må inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Referanser og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen