Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør - Kreftklinikken

Søknadsfrist: 17.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig stilling for tre år som avdelingsingeniør i forskningsgruppen Cellulær signaloverføring og immunregulering(gruppeleder Kjetil Taskén), ved Kreftklinikken, Institutt for kreftforskning. Stillingen er finansiert av Kreftforeningen. Tiltredelse snarest.

Forskningsgruppen studerer intracellulære signalnettverk og signalkomplekser i kreftceller og immunceller. Vi studerer hvordan kreftceller kan unngå immunsystemet og hvordan vi kan skru på immunfunksjon igjen. Vi studerer også hvordan kreftceller responderer på biblioteker av kreftlegemidler med tanke på individualisert behandling i leukemi og andre kreftformer.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektrelaterte oppgaver innen immunologi, kreftbiologi og cellulær signaloverføring. Det arbeides med molekylærbiologi, cellekultur, biokjemiske og spesielt immunologiske teknikker inklusive avansert multifarge flowcytometri og cellesortering. Herunder selvstendig planlegging og utførelse av eksperimenter.
 • Rensing og biobanking av cellepopulasjoner fra blod, beinmarg og andre vev.
 • Forefallende driftsoppgaver i forskningsgruppen etter avtale med ingeniør med driftsansvar.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad i et relevant fagområde (immunologi, kreftbiologi el.l.) er et krav i stillingen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse og erfaring innen avansert flowcytometri og celle-sortering er en fordel.
 • Kompetanse og erfaring med immunologiske teknikker, cellerensing og biobanking er en fordel.
 • FELASA-C lisens for dyreeksperimentelt arbeid er en fordel.
 • Kandidater med gode evner til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk vil bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Vi søker en strukturert og omgjengelig person som kan arbeide selvstendig og i team.
 • Det er ønskelig med en person som er fleksibel og kan jobbe service-orientert i en gruppe på ca. 15 personer og med 10-15 løpende prosjekter.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø på Institutt for kreftforskning som er Norges største eksperimentelle kreftforskningsmiljø
 • Lønn som avdelingsingeniør stillingskode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 451 700 og kr 507 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om elektronisk søknad eller rekrutteringsprosess, kontakt Senior HR rådgiver Thoril Kristiansen, epost:[email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS