Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør ved Avdeling for mikrobiologi

Søknadsfrist: 06.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har ledig fast 100 % stilling som avdelingsingeniør SKO 1085 Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for mikrobiologi.

[UiOs referanse: 2019/4189]

Avdeling for mikrobiologi er ansvarlig for forskning innen mikrobiologi og undervisning av lavere og høyere grads studenter i mikrobiologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Forskningsvirksomheten omfatter blant annet basalbiologi, translasjonsforskning, patogenese ved bakterielle og virale infeksjoner, f.eks regulering av virusreplikasjon og immunrespons. Det er utstrakt samarbeid med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Forskningen er organisert i åtte forskningsgrupper som er lokalisert ved Rikshospitalet og Ullevål. Ph.d-studenter og postdoktorer er rekruttert til forskningsprosjekter som foregår både i Norge og internasjonalt.

Det er rundt 80 universitets- og sykehusansatte knyttet til forskningsaktivitetene ved avdelingen.

Avdeling for mikrobiologi disponerer avansert vitenskapelig utstyr og har tilgang til en rekke spesialiserte kjernefasiliteter ved UiO og OUS. Vi kan tilby arbeid i et moderne, entusiastisk og internasjonalt forskningsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Den utlyste stillingen vil være rettet mot metoder innen avdelingens arbeidsområder, for tiden hovedsakelig virologi. Arbeidsoppgavene knytter seg bl.a. til:

 • Metodeutviklingsarbeid
 • Cellebiologiske metoder, bl.a. cellekulturarbeid, arbeid med primære celler og cellelinjer, virusdyrkning
 • Immunologiske metoder, bl.a. antistoffdeteksjon, antigenpåvisning, ELISA, cellulære immunoassays (ELISpot)
 • Molekylærbiologiske metoder, bl.a. arbeid med DNA/RNA PCR inkl. kvantitativ PCR, gelelektroforese, sekvensering ved Sanger/nestegenerasjonsteknikk
 • Opplæring av studenter og teknisk-/vitenskapelig personell i teknikkene som benyttes ved avdelingen
 • Noe administrativt arbeid kan bli tillagt stillingen, som enklere økonomioppfølging, databehandling, bistand til innkjøp av laboratorievarer/instrumenter, ansvar for instrumenter, HMS-arbeid, strålevern, komitéarbeid osv.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innenfor mikrobiologi, immunologi, molekylærbiologi eller cellebiologi. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)
 • God kjennskap til cellebiologiske, immunologiske og/eller molekylærbiologiske metoder vektlegges

Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er en fordel.

Personlige egenskaper

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med forskere fra ulike miljøer og andre ansatte ved avdelingen. Vi søker en motivert og dyktig medarbeider som

 • er strukturert og ansvarlig
 • har stor arbeidskapasitet
 • er nøyaktig og fleksibel
 • arbeider godt både selvstendig og i team
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Deltakelse i et velfungerende, ambisiøst og internasjonalt forskningsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet, fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • lønn som avdelingsingeniør stillingskode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 449 400 og kr 524 200, avhengig av kompetanse og ansiennitet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Tiltredelse: Snarest

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende stillingens innhold, kan rettes til:

Alle henvendelser vedrørende søknadsregistrering og rekrutteringsprosess, rettes til personalrådgiver Erlend Huglen, tlf. 22 84 46 91, e-post: [email protected] .

Søk på stillingen