Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør / overingeniør IT - konsulent innen brukerstøtte (Institutt for klinisk medisin)

Søknadsfrist: 19.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har ledig fast stilling ved Seksjon for Systemdrift, Institutt for klinisk medisin. En av seksjonens medarbeidere slutter, og vi søker derfor en dyktig og selvstendig IT-konsulent (avdelingsingeniør SKO 1085). For søkere med særlig relevant kompetanse og erfaring vil en overingeniørstilling (SKO 1087) vurderes.

Seksjon for systemdrift er delt inn i tre områder: IT-tjenester, AV-tjenester og foto- og videotjenester. IT-tjenester arbeider med teknisk brukerstøtte og drift for ca. 850 ansattbrukere, 1100 personer involvert i doktorgradsarbeid og ca. 500 tilknyttede gjestebrukere. Maskinparken består av omlag 2000 Windows-maskiner, i tillegg til ca. 200 Mac-maskiner. Seksjonen arbeider i stor grad utadrettet mot klinikker, avdelinger og forskningsmiljøer med lokalisering på flere sykehus. Mange av brukerne våre har ansettelsesforhold ved både sykehus og universitet. Dette bidrar til kompleks samhandling i grenseflaten mellom to store organisasjoner med ulike kulturer, systemer og regelverk. Stillingen krever tett samarbeid med ansatte og ledere på både institutt-, klinikk- og fakultetsnivå.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være IT-administrative driftsoppgaver med vekt på:

 • Brukerstøtte og feilsøking på applikasjoner og datautstyr
 • Installasjon av operativsystem, programvare og oppkopling av utstyr
 • Lokal administrasjon av brukerkontoer, nettverksdisker, nettverksskrivere og e-postlister
 • Oppsett og vedlikehold av mobiltelefoner og liknende utstyr
 • Dokumentasjon av driftsløsninger og lokale tilpasninger av disse, samt anbefaling av IT-utstyr ved nyanskaffelser i tråd med gjeldende retningslinjer
 • Sikring av datautstyr i henhold til UiOs anbefalinger
 • Deltagelse i ulike IT-prosjekter innenfor forskning, undervisning og administrasjon

For ansettelse som overingeniør vil stillingen kunne tillegges tyngre IT-oppgaver som selvstendig prosjektansvar, opplærings- eller utviklingsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha:

 • Høyere utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå innen IT, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring med oppsett, konfigurasjon og feilsøking av Windows-basert utstyr i heterogent miljø
 • God kunnskap om bruk av Windows og standard kontorapplikasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Evne til å kommunisere problemstillinger innen IT med forskjellige brukere

For ansettelse som overingeniør kreves det i tillegg dokumentert erfaring med selvstendig prosjektansvar innenfor IT.

Det er ønskelig med kunnskap om eller erfaring fra:

 • UiO (Organisasjon, IT-løsninger og IT-infrastruktur)
 • Powershell, SCCM, Microsoft Intune, Active Directory og Group Policy
 • MacOS og Linux
 • Oppsett og konfigurasjon av printere og AV-utstyr
 • Støtteverktøy for undervisning og forskning
 • Enkel programmering
 • Nettpublisering

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Arbeider strukturert, effektivt og systematisk
 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Viser tålmodighet med sluttbrukere, er diplomatisk og serviceinnstilt
 • Evne til å tilegne seg kunnskap på en selvstendig måte
 • Raskt setter deg inn i nye oppgaver og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har godt humør
 • Håndterer et høyt arbeidstempo

Personlig egnethet blir vesentlig vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ, i stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085) i et spenn mellom kr 435 100 og kr 496 100 eller som overingeniør (SKO 1087) i etspenn mellom kr 504 700 og kr 573 100 avhengig av kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksitid, med sommertid 15.05 til 14.09
 • Attraktive velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

Følgende vedlegg skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med referanser (fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)

Det vil bli avholdt intervju med aktuelle kandidater. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Universitetet i Oslo ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Seksjonssjef Tor Henry Wold på Tlf. 907 62 645 / 22 85 92 12 eller e-post:[email protected]

For spørsmål om elektronisk søknad kontakt seniorrådgiver Heidi Falch Ecklund på tlf 90 73 03 48, eller e-post [email protected].

Søk på stillingen