Stilling:

Avdelingsingeniør til Vitenskapelige samlinger

Søknadsfrist: 20.01.2019

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Institutt for naturhistorie

Vi forsker på områdene biogeografi, biosystematikk, evolusjonsbiologi og økologi med særlig fokus på biodiversitet. Instituttet har ansvaret for å bygge opp og vedlikeholde museets naturhistoriske samlinger, inkludert de botaniske hagene på Ringve i Trondheim og Kongsvoll på Dovre. Institutt for naturhistorie er ett av to institutter ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Stillingen som avdelingsingeniør er knyttet opp mot NTNU Vitenskapsmuseets naturhistoriske samlinger. De naturhistoriske samlingene er en dokumentasjon av biologisk mangfold fra 1760-årene til i dag. Samlingene er i stadig vekst, og benyttes i forskning, undervisning, som grunnlag for kunnskapsproduksjon for forvaltningen, og i formidling.

Samlingenes databaser inngår som primærleverandør til den nasjonale IT-organisasjonen til museene (MUSIT), og leverer fortløpende data til Artsdatabanken og GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Botaniske samlinger Zoologiske samlinger

Stillingen rapporterer til Tommy Prestø (botanikk) og Karstein Hårsaker (zoologi).

Arbeidsoppgaver

Løpende drift av de botaniske og zoologiske vitenskapelige samlingene. Med drift forstås en helhetlig samlingsforvaltning inklusive mottak, kuratering, sikring av materialet og digital registrering, i tillegg til drift av tilhørende infrastruktur. Her inngår også:

 • Kvalitetssikring av data – korrekturlesing, sjekk av geografisk plassering
 • Sikring og kontroll av teknisk tilstand i samlingene
 • Opplæring av studenter og korttidsengasjerte i samlingsarbeid
 • Fotografering av objekter i samlingene. Lån av objekter fra samlingene. Uttak av prøver til analyser

Det vil også gis mulighet til å delta på feltarbeid der innsamling av materiale inngår som en vesentlig del av arbeidet.

Stillingen vil tillegges arbeidsoppgaver ved instituttet etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for tekniske ansatte ved NTNU Vitenskapsmuseet innenfor vitenskapelige samlinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Master i biologi - eller relevant arbeiderfaring
 • Kompetanse innen taksonomi, systematikk eller økologi.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med vitenskapelige samlinger
 • Erfaring fra feltarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Kompetanse innen foto og digitale verktøy tilknyttet foto
 • Kompetanse på GIS
 • Erfaring med bruk av databaser.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Nøyaktig
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som avdelingsingeniør kode 1085 lønnes normalt fra brutto kr 428 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til senioringeniør Tommy Prestø tlf. 906 53 569 , e-post [email protected] eller senioringeniør Karstein Hårsaker, tlf. 934 20 850, e-post [email protected]

For mer informasjon NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for naturhistorie

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknaden merkes med referansenummer: 2018/43144.