Stilling:

Avdelingsingeniør innen fagfeltene ferskvannsøkologi eller vegetasjonsøkologi

Søknadsfrist 20. januar 2019

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for naturhistorie

Vi forsker på områdene biogeografi, biosystematikk, evolusjonsbiologi og økologi med særlig fokus på biodiversitet. Instituttet har ansvaret for å bygge opp og vedlikeholde museets naturhistoriske samlinger, inkludert de botaniske hagene på Ringve i Trondheim og Kongsvoll på Dovre. Institutt for naturhistorie er ett av to institutter ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Har du en master i biologi, er interessert i nordisk natur og har erfaring fra feltarbeid i all slags vær? Ja da har vi stillingen for deg. Ved Institutt for naturhistorie NTNU Vitenskapsmuseet har vi ledig stilling som avdelingsingeniør i 100 % stilling.

Stillingen er finansiert gjennom oppdrags- og bidragsprosjekter og er tilknyttet forskergrupper innenfor fagfeltene ferskvannsøkologi og vegetasjonsøkologi. Prosjektene kommer for tiden fra forskningsråd, offentlig forvaltning og industrien.

Stillingen rapporterer til forsker Jan Grimsrud Davidsen og forsker Anders Lyngstad.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal utføre:

 • Feltarbeid – innsamling av prøver/data for bearbeiding eller magasinering etter standard metoder, ta prøver, måle ph, vannprøver, habitatkartlegging, befaring av vassdrag, fiske
 • Gjennomføre mindre prosjekter på selvstendig grunnlag
 • Skrive rapporter
 • Feltledelse, opplæring i felt inkludert HMS
 • Oppfølging av vitenskapelig utstyr som er plassert ute i felt (dataloggere, måleutstyr, lyttestasjoner).
 • Analyse og fremstilling av data – enkle statistiske analyser
 • Analyse/bearbeide kartdata
 • Føre båt og kjøre bil.

Vi er på jakt etter deg som er selvgående og som ikke er redd for å si i fra hvis noe er uklart. Du kan på selvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre et prosjekt, ta vare på innsamlet materialet/data og omsette analyseresultater i en rapport for oppdragsgiver. Du har også en genuin interesse og engasjement for denne typen arbeidsfelt (natur).

Stillingen vil tillegges arbeidsoppgaver ved instituttet etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for teknisk ansatte ved NTNU Vitenskapsmuseet, innenfor områdene: Økologi og kartlegging/undersøkelser av naturtyper, primært ferskvann og myr.

Kvalifikasjonskrav

 • Master i biologi innen økologi fortrinnsvis med problemstillinger rettet mot naturforvaltning, eller relevant arbeidserfaring
 • Dokumentert erfaring med skriving av rapporter
 • Dokumentert erfaring med å jobbe med prosjekt som inneholder feltarbeid
 • Dokumentert solid erfaring med feltarbeid i nordisk natur
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Førerkort for bil.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring med moderne analyseverktøy inkludert GIS og R
 • Gode artskunnskaper i norsk flora eller ferskvannsfauna
 • God kunnskap om norsk naturforvaltning
 • Erfaring med kjøring av båt
 • Erfaring med bruk av klassifikasjonssystemet Natur i Norge (NiN).

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Nøyaktig
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som avdelingsingeniør kode 1085 lønnes normalt fra brutto kr 428 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Forsker Anders Lyngstad, tlf.481 18 749 , e-post [email protected] eller Professor Anders G. Finstad, tlf. 900 18 546, e-post [email protected]

Mer informasjon NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for naturhistorie

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: 2018/43145