Ledig stilling ved Nord universitet

Overingeniør / Avdelingsingeniør - Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Søknadsfrist: 31.08.2019

Vil du være med på vår satsing på Steinkjer?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Steinkjer er det ledig en fast 100% stilling som overingeniør/avdelingsingeniør.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 150 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Stillingen skal støtte undervisning og forskning innenfor husdyr-/landbruksfag og terrestrisk økologi.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av laboratoriene
 • HMS-ansvar, herunder rutiner, sikkerhetsdatablad og sikkerhetskurs
 • Ansvar for/bistand til laboratorieundervisning, herunder veiledning og retting av journaler
 • Klargjøring av utstyr og kjemikalier i forbindelse med undervisning og forskning
 • Innkjøp av utstyr, instrumenter og kjemikalier
 • Håndtering, registrering og risikovurdering av kjemikalier
 • Vedlikehold og kalibrering av utstyr og instrumenter, både til laboratorier og feltarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under laboratoriedrift
 • Vedlikehold og systematisering av botaniske og zoologoiske samlinger
 • I enkelte perioder kan det være aktuelt å bistå ved ekskursjoner/feltarbeid
 • I en periode framover vil det være arbeidsoppgaver i forbindelse med utvikling og oppbygging av nye forskningslaboratorier

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole innenfor kjemiske/biologiske fag, minimum tilsvarende mastergrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole innenfor kjemiske/biologiske fag, minimum tilsvarende bachelorgrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • er systematisk, strukturert og selvstendig
 • er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • tar ansvar og viser initiativ
 • gjerne har erfaring med gjennomføring av laboratorieundervisning
 • gjerne har erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1087 overingeniør (årslønn ca. kr. 480 000 - 540 000) eller kode 1411/1085 avdelingsingeniør (årslønn ca. kr. 420 000 - 480 000). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 31.08.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30085561

Søknadsfrist: 31.08.2019.

Søk på stillingen

fnokode:1234