Ledig stilling ved NMBU

Avdelingsingeniør / overingeniør - Fakultet for landskap og samfunn

Søknadsfrist: 31.05.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap and samfunn har 1300 studenter og 180 ansatte. Fakultetet består av instituttene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelse, internasjonale miljø- og utviklingsstudier og landskapsarkitektur.


Fakultetet tilbyr to ph.d. program:

  • samfunnsutvikling og planlegging
  • International Environment and Development Studies

Er du interessert opparbeidelse og drift av grøntanlegg i et klima- og miljøperspektiv?

Om stillingen

Ved Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn er det ledig en fast heltidsstilling som avdelingsingeniør/overingeniør knyttet til fagområdet landskapsingeniør.

Den som ansettes må være opptatt av landskapsingeniørens samfunnsrolle i et bærekraftperspektiv i Norden. Viktige spesialområder for stillingen er anleggsteknikk, anbudsgrunnlag, kontraktsarbeid og prosjektstyring for grøntanlegg for å løse miljø- og klimautfordringer.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal primært delta i undervisning og veiledning i studieprogrammet bachelor landskapsingeniør, men deltakelse i øvrig undervisning, samt forsknings- og utviklingsprosjekter ved fakultetet vil også forekomme.

Den som tilsettes forventes å være aktiv i faglige nettverk, og være interessert i å samarbeide med organisasjoner, private og offentlige aktører i grøntanleggsbransjen. Det kan pålegges drifts- og forvaltningsoppgaver ved Norsk landskapslaboratorium.

For overingeniører inngår selvstendige faglige utviklingsoppgaver og lederoppgaver knyttet til undervisning, forskning og formidling.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For tilsetting som avdelingsingeniør kreves det minimum bachelor i landskapsingeniørfag eller andre relevante tekniske fag på bachelornivå dersom det er spesialkompetanse i fagområder spesifisert i utlysningen. For tilsetting som overingeniør kreves det master i landskapsarkitektur, plantevitenskap eller annen relevant master, med kompetanse relevant for undervisning for landskapsingeniørene. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet til master.

Administrativ erfaring, undervisnings- og formidlingserfaring, erfaring med nettverk og aktører i grøntanleggbransjen og ledererfaring vektlegges. Søker må kunne godt muntlig og skriftlig norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk, samt ha engelske språkkunnskaper.

Personlige egenskaper/egnethet

  • Du trives i samspill med andre mennesker
  • Du er komfortabel med å ta ansvar for dine oppgaver
  • Du ser muligheter og evner å virkeliggjøre ideer
  • Du er pålitelig, ryddig og nøyaktig
  • Du kommuniserer godt med andre mennesker

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør i stillingskode 1411 med lønnsramme 456 400 – 523 200 (ltr. 51-59) eller overingeniør i stillingskode 1087 i lønnsramme 472 000 – 704 900 (ltr. 53-75). Lønn avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 31.05.2020.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen