Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Avdelingsingeniør / Overingeniør (genetikklaboratorium)

Søknadsfrist: 01.09.2019

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. NINA har rundt 270 medarbeidere, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge. Vårt hovedkontor ligger på Gløshaugen i Trondheim, og ca 160 av våre medarbeidere har arbeidssted her. Vi har egne forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland.

Ved NINAs genetikklaboratorium i Trondheim er det ledig et ettårs engasjement med mulighet for fast ansettelse som avdelingsingeniør/overingeniør. NINAs genetikklaboratorium er delt mellom de terrestriske og akvatiske avdelingene, og utfører genetiske analyser av dyre- og plantearter i norsk natur. I laboratoriearbeidet inngår ekstrahering av DNA, PCR, DNA-kvalitetsmåling, genotyping av mikrosatelitt-markører, sanger-sekvensering, genotyping av SNP-markører, qPCR, ddPCR, preparering til next-gen sekvensering, etc. Materialet for DNA-analyse vil være fra både akvatiske og terrestriske dyr og planter, og fra miljø-DNA prøver.

Vi søker etter en medarbeider med mastergrad eller tilsvarende i biologi, eller ingeniørfag (bioingeniør, kjemiingeniør), samt erfaring fra arbeid på lab og spesielt med molekylærgenetiske metoder. Vedkommende må kunne jobbe godt i team og samarbeide godt med andre, men må også kunne jobbe selvstendig. Arbeidet krever også at den som tilsettes er ryddig, nøyaktig og effektiv.

Vi tilbyr:

• lønn etter kvalifikasjoner og kompetanse

• fleksitidsordning

• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

• variert og interessant arbeid i et av Norges ledende forskningsmiljøer

• et trivelig og spennende arbeidsmiljø

NINA arbeider aktivt for å oppnå jevn fordeling av kjønn innen alle stillingsgrupper. For denne stillingen oppfordres derfor menn til å søke.

Søknad sendes på e-post til [email protected]. Den må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring, samt kopi av vitnemål og attester. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

Ytterligere informasjon om stillingen kan fås hos:

Søknadsfrist er 1. september 2019.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.