Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Avdelingsingeniør (Fakultet for ingeniør og naturvitskap)

Søknadsfrist: 05.05.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som avdelingsingeniør ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Institutt for elektrofag er det ledig stilling som avdelingsingeniør ved Campus Haugesund.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Elektrofag har cirka 550 studenter og 50 ansatte. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i automasjonsteknikk, elkraftteknikk, elektronikk og kommunikasjonsteknologi. Instituttet har også masterprogram i energiteknologi og kommunikasjonsteknologi med Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo. Instituttet deltar også i høgskolens PhD program i Datateknologi. Vi har laboratorier med en topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter og forskningsinstitusjoner i regionen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Delta i den daglige driften av laboratoriene ved instituttet og organisere og administrere laboratorienes lokaler og utstyr på en rasjonell og forsvarlig måte.
 • Lede og veilede studentenes laboratorieaktiviteter på studieprogrammene automatisering med robotikk og eksterne kurs.
 • Utvikling av nytt laboratoriemateriell og oppgaver sammen med fagmiljøet.
 • Delta i FoU-prosjekter i samarbeid med fagmiljø ved høgskolen.
 • Være med å arrangere studentarrangement som er i regi av instituttet.

Kvalifikasjoner:

Det kreves utdanning på bachelornivå eller utdanning av tilsvarende lengde og omfang innen fagområdene automatiseringsteknikk eller tilsvarende. Det blir lagt vekt på praksis fra relevante arbeidsområder og dokumenterbare faglige kvalifikasjoner.

Den som ansettes må beherske norsk muntlig og skriftlig da undervisningen vil foregå på norsk. Det forventes at den som ansettes behersker engelsk fagspråk.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er ønskelig at søkeren i prioritert rekkefølge, har gode kvalifikasjoner innen reguleringsteknikk, robotikk, mikrokontrollere, industriell IT eller instrumentering. Kjennskap eller erfaring med HMS kan telle positivt.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en person med:

 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Imøtekommenhet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stor arbeidspress
 • Praktisk erfaring

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknatens utløp. dsfrisDet er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som avdelingsingeniør er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085 - avdelingsingeniør.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Høgskolelektor/ Studiekoordinator Institutt for Elektrofag Solfrid Hasund Tlf: +47 55 58 76 08, Epost: solfrid.paula.sjå[email protected]

2) Høgskolelektor Harald Spångberg Institutt for elektrofag Campus HaugesunEpost: [email protected]

Søk stillingen