Stilling:

1085 avdelingsingeniør

Søknadsfrist 27.01.2019

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig to midlertidige stillinger som 1085 avdelingsingeniør, med foreløpig varighet på ett år.

Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av vitenskapelige instrumentering som hydroakustiske instrumenter, oseanografisk måle- og prøvetakingsutstyr samt andre skipselektroniske instrumenter om bord i instituttets forskningsfartøyer og leiefartøy.
 • Konfigurering, oppsett og feilsøking av data- og nettverkssystemer om bord i forskningsfartøyer.
 • Kalibrering av måleinstrument for forskningsfartøyer.
 • Delta i analyse og etterprosessering av data på tokt.
 • Oppfølging av dokumentasjon i Rederiavdelingens kvalitets- og vedlikeholdssystemet.

Det meste av arbeidet i denne stillingen vil foregå på tokt med instituttets forskningsfartøyer. Toktarbeid, og annen reisevirksomhet må derfor påregnes.

Arbeid på tokt godtgjøres i henhold til «Særavtale om godtgjørelse mv på tokt».

Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant utdanning fra høyskole/universitet innen elektronikk eller data tilsvarende bachelorgrad. Lang relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Må ha gode kunnskaper innen elektronikk og/eller data- og nettverkssystemer
 • Bør ha erfaring fra toktdeltakelse eller annet relevant arbeid om bord i fartøy.
 • Ønskelig med kjennskap til hydroakustiske instrumenter og oseanografisk måle- og prøvetakingsutstyr.
 • Må ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig, og søknaden må skrives på norsk.
 • Vi legger vekt på personlige egenskaper som god kommunikasjons- og samarbeidsevne, og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet.
 • Godkjent helseattest fra sjømannslege, ikke eldre enn to måneder, må kunne legges frem ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver for den riktige kandidaten
 • Faglig utvikling
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Stillingene lønnes som 1085 avdelingsingeniør etter Statens lønnsregulativ avhengig av søkers kompetanse. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med:

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 27. januar

Søk på stillingen