Stilling:

1085 avdelingsingeniør (Seksjon Fartøyinstrument)

Søknadsfrist 27.01.2019

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Vi ser etter dyktige ingeniører!

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en ett års midlertidig stilling som 1085 avdelingsingeniør. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikehold, teknisk oppfølging og reparasjon av seksjonens instrumenter og redskaper. Eks. CTD, akustisk utstyr, vitenskapelige vinsjer, elektroniske vekter og annet mobilt utstyr ved seksjonens verksted.
 • Klargjøring av instrumentering til bruk på instituttets forskningsfartøyer og innleide fartøy.
 • Drift og vedlikehold av annen vitenskapelige instrumentering om bord i forskningsfartøyer.
 • Kalibrering av måleinstrument for forskningsfartøyer.
 • Oppfølging av dokumentasjon i Rederiavdelingens kvalitets- og vedlikeholdssystemet.

Arbeidsted for denne stillingen vil være verksted på Nykirkekaien, men ved behov vil noe av arbeidet foregå på tokt med instituttets forskningsfartøyer. Toktarbeid og annen reisevirksomhet må derfor påregnes. Arbeid på tokt godtgjøres i henhold til «Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt».

Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant utdanning fra høyskole/universitet innen elektronikk, elektro eller mekatronikk tilsvarende bachelorgrad. Lang relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Bør ha erfaring fra drift, feilsøking og vedlikehold av undervannsutstyr med tilhørende vinsjer og kabler.
 • Bør ha erfaring fra toktdeltakelse eller annet arbeid om bord i fartøy.
 • Ønskelig med kjennskap til bruk av moderne dataverktøy.
 • Må ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig, og søknaden må skrives på norsk.
 • Vi legger vekt på personlige egenskaper som god kommunikasjons- og samarbeidsevne, og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet.
 • Godkjent helseattest fra sjømannslege, ikke eldre enn to måneder, må kunne legges frem ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver for den riktige kandidaten
 • Faglig utvikling
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Stillingen lønnes som 1085 avdelingsingeniør etter Statens lønnsregulativ. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med:

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 27. januar

Søk på stillingen