Stilling:

1085 avdelingsingeniør /1087 overingeniør (Seksjon Fartøyinstrument)

Søknadsfrist 27.01.2019

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig to faste stillinger som 1085 avdelingsingeniør /1087 overingeniør. Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av vitenskapelige instrumentering som hydroakustiske instrumenter, oseanografisk måle- og prøvetakingsutstyr samt andre skipselektroniske instrumenter om bord i instituttets forskningsfartøyer og leiefartøy.
 • Konfigurering, oppsett og feilsøking av data- og nettverkssystemer om bord i forskningsfartøyer.
 • Kalibrering av måleinstrument for forskningsfartøyer.
 • Delta i analyse og etterprosessering av data på tokt.
 • Oppfølging av dokumentasjon i Rederiavdelingens kvalitets- og vedlikeholdssystemet.

Det meste av arbeidet i denne stillingen vil foregå på tokt med instituttets forskningsfartøyer. Toktarbeid, og annen reisevirksomhet må derfor påregnes.Arbeid på tokt godtgjøres i henhold til «Særavtale om godtgjørelse mv på tokt».

Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant utdanning fra høyskole/universitet innen elektronikk eller data tilsvarende bachelorgrad. Lang relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Må ha gode kunnskaper innen elektronikk og/eller data- og nettverkssystemer
 • Bør ha erfaring fra toktdeltakelse eller annet relevant arbeid om bord i fartøy.
 • Ønskelig med kjennskap til hydroakustiske instrumenter og oseanografisk måle- og prøvetakingsutstyr.
 • Må ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig, og søknaden må skrives på norsk.
 • Vi legger vekt på personlige egenskaper som god kommunikasjons- og samarbeidsevne, og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet.
 • Godkjent helseattest fra sjømannslege, ikke eldre enn to måneder, må kunne legges frem ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver for den riktige kandidaten
 • Faglig utvikling
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Stillingene lønnes som 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør etter Statens lønnsregulativ avhengig av søkers kompetanse. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med:

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 27. januar

Søk på stillingen