Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver innen studie- og forskningsadministrasjon

Søknadsfrist 15. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver med arbeidsoppgaver hovedsakelig innen forskningsadministrative støttefunksjoner. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad, men det må også påregnes arbeid ved Campus Kristiansand.

Fakultet for teknologi og realfag har ca. 300 tilsatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i fire institutter.

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen. Det er flere medarbeidere ved fakultetet som arbeider innen studieadministrasjon og forskningsadministrasjon og vår nye medarbeider skal inngå i et nært samarbeid med disse. Stillingen rapporterer direkte til fakultetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • rådgivning og administrativ støtte i utvikling av søknader og budsjett
 • rådgivning og administrativ støtte i gjennomføring av prosjekter
 • prosjektstyring i samarbeid med prosjektleder
 • bistå i forbindelse med avtaler, rapportering og prosjektregnskap
 • bistå med internkontroll
 • arrangere workshops og andre samlinger
 • informasjonsformidling, f.eks. nettsider og brosjyrer
 • ivareta andre oppgaver innen forskningsadministrasjon etter behov
 • andre oppgaver tildelt av fakultetsdirektør

Kvalifikasjoner – søker må ha

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå for ansettelse som førstekonsulent. Dokumenterbar relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • utdanning på minimum masternivå og realkompetanse innen fagfeltet for ansettelse som rådgiver. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • evne til å ta initiativ og bygge nettverk
 • interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent eller lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 435 500-576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

I forskningsadministrative stillinger er det et mål å speile mangfoldet i utdanningsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor også personer med teknisk eller naturvitenskaplig bakgrunn å søke. Forskningsadministrasjon er en egen karrierevei som kan også passe for personer med en relevant PhD.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15.08.18

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Web: www.uia.no

Søk stillingen